Caresafe AB

REUNION FÖR SÄKRA VÅRDEN-DELTAGARE 11/3

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:37 CET


Caresafe AB har arbetat med fler än 200 hälso-sjukvårdsorganinsationer sedan starten 1998.      Grundaren Per Holmgren är specialist på säkerhet och kvalitet. Fler än 500 chefer har gått utbildningen Säkra Vården i Sverige och England. Caresafe AB arbetar med att fördjupa kunskapen kring patientsäkerhet och vårdkvalitet. Händelseanalyser, riskanalyser och riskbedömningar är ett viktigt fundament. En unikt framtagen webbutbildning i patientsäkerhet vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården samt vård/omsorg. Caresafe AB är verksamt i Sverige och England.