Marine Stewardship Council

Reviderade avgifter - för att främja användningen av MSC:s miljömärke

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 12:46 CET

Från den första april gäller nya royaltyavgifter för användingen av MSC:s miljömärke. Förändringarna ska förenkla och förbättra för både stora och små företag som använder MSC:s miljömärke. Ett av målen är att uppmuntra företag att utöka sitt sortiment med MSC-märkta produkter och därmed ge konsumenterna ett ännu bättre utbud av MSC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter.

En viktig förändring som berör företag med stor omsättning av MSC-produkter är att den fasta royaltyavgiften kommer minska stegvis i takt med att försäljningen av MSC-märkta produkter ökar. MSC är en världsomspännande organisation och i dagsläget är det de företag som står för 75 procent av alla royaltyavgifter som kommer att gynnas av de ändrade royaltyavgifterna.

Mindre aktörer gynnas genom att alla licensavgifter som varit baserade på försäljningen av MSC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter tas bort. Detta kommer förenkla för b.la restauranger och fiskhandlare.

Förändringarna är en del i den ständigt pågående utvecklingen som MSC tillsammans med alla aktörer driver, för att möta behoven hos företagen.

-- Med detta vill MSC uppmuntra till ökad användning av miljömärket och därmed få ännu större exponeringen av miljömärket mot konsument.  Den årliga fasta avgiften kommer att göra MSC-programmet ännu mer tillgängligt för restauranger och fiskhandlare, genom att kostnaderna blir mer förutsägbara samtidigt som det administrativa arbetet minskar, säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC, östersjöområdet.

Vad innebär förändrigarna?

Royaltyavgiften på 0,5 procent minskar stegvis i takt med att värdet av försäljningen av MSC-märkta produkter ökar. I det nya differentierade systemet uppmuntras företag att utöka sitt sortiment av MSC-märkta produkter för att nå upp till den nivå då ”royaltyrabatten” träder i kraft.

Försäljningsställen som fiskhandlare eller restauranger som säljer MSC-certifierade fisk och skaldjur för ett värde mindre än 125 000 pund ( ca 1 250 000 SEK) per år, betalar en årsavgift på  156 pund (ca1500 SEK) per år. Tidigare var avgiften baserad på ett procentvärde av försäljningen.


Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 270 fisken involverade i MSC-programmet. 161 av dessa är certifierade och 117 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Redan certifierade fisken fångar varje år nära sju miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan åtta procent av den totala vilda fångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 15 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.