Stockholms Läns Landsting

Reviderade regler för ortopediska hjälpmedel

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 12:52 CEST

Hjälpmedelsförteckningen för ortopediska hjälpmedel reviderades av Hälso- och sjukvårdsutskottet igår. Den största förändringen blir att det ska vara funktionstillståndet hos brukaren och inte diagnos som fastställer vem som är berättigad ersättning från landstinget.

- Reglerna för ortopediska hjälpmedel är från 1980-talet, och det fanns både otydligheter och orättvisor i systemet. Ett problem var att det var diagnosen och inte graden av besvär som avgjorde om man fick ett hjälpmedel eller fick betala det själv. Exempelvis så fick den som hade ledinflammation ett stödbandage, medan den som hade ledförslitning fick bekosta bandaget själv. Dessa problem har vi nu kommit tillrätta med, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för hjälpmedelsfrågor i Stockholms läns landsting.

Förändringen av reglerna för ortopediska hjälpmedel ligger i linje med det arbete som pågår med att ta fram en sk hjälpmedelsguide, som ska ersätta hjälpmedelsförteckningen. Där ska större hänsyn tas till den enskilde individens behov. Fler personer med grava funktionsbortfall får gratis hjälpmedel, medan de med lindrigare problem själva betalar för sina hjälpmedel, dvs hjälpmedel som inte kräver individuell anpassning.

- Det innebär att vi prioriterar så att resurserna verkligen räcker till dem med störst behov, säger Lena-Maj Anding (mp).

För mer information, kontakta Lena-Maj Anding (mp), 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp), 070-737 44 26