Kulturrådet

Reviderat MU-avtal gäller från 1 juli

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 16:42 CEST

Regeringen beslutade idag att anta
det reviderade MU-avtalet som Kulturrådet arbetat fram tillsammans med
konstnärsorganisationerna. Det omförhandlade statliga ramavtalet för
konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar gäller från 1 juli.

MU-avtalet som började gälla 2009 syftar till att skapa bättre förutsättningar för
konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid
utställningar av deras konstverk. Av de cirka 40 procent som tillämpar avtalet
uppger de flesta konsthallar och muséer att det fungerar väl. Men det finns
några negativa konsekvenser; för exempelvis kulturhistoriska institutioner med
långa utställningsperioder har avtalet blivit för kostsamt att tillämpa och
därigenom lett till färre utställningar. Något som missgynnat konstnärerna.  

Undersökningen som Kulturrådet presenterade förra året visade att det fanns områden som
behövde förändras och förtydligas för att avtalet skulle tillämpas av fler
arrangörer och utställare. Det nya reviderade avtalet har definierat vissa
termer så att professionella utövare som fotografer, konsthantverkare och
illustratörer också omfattas. En annan förändring är så kallade sluttande
tariffer, det vill säga att ersättningsnivån minskar successivt efter 12 veckor
av utställningsperioden.

Bakgrund:

MU= statligt ramavtal för
konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar som började gälla 1
januari 2009. MU-avtalet tecknades mellan staten och Konstnärernas
riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska
Fotografers förbund och Svenska Tecknare.

 

Ytterligare information:

Bongi MacDermott, handläggare

Telefon: 08– 519 264 69

bongi.macdermott@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare

Telefon: 08-519 264 25

helene.oljons@kulturradet.se