Livsmedelsverket

Reviderat Nyckelhål till EU inom kort

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:58 CEST

Intresset för nya villkor för symbolen Nyckelhålet har varit mycket stort och övervägande positivt från konsumenthåll, handel, tillverkare och andra. Verket har arbetat intensivt med remissvaren.
Styrelsen behandlade förslaget i tisdags och bemyndigade generaldirektören att införa eventuella smärre ändringar.
Det slutgiltiga förslaget skickas inom kort till EU-kommissionen för notifiering och presenteras samtidigt på Livsmedelsverkets webbplats.

Ytterligare upplysningar:
Anita Laser Reuterswärd, nutritionist: 018-17 53 37

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500