Konjunkturinstitutet

Revidering av Konjunkturbarometern för hushåll till följd av ny leverantör

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 14:30 CET

Konjunkturinstitutet har handlat upp en ny leverantör av Konjunkturbarometern för hushåll. CMA Research vann upphandlingen och kommer att genomföra undersökningen till och med 2014. Bytet av leverantör innebär att hushållsbarometern kommer att revideras bakåt.
Den tidigare leverantören GfK Sverige har producerat hushållsbarometern mellan 2002 och 2009. För att jämföra de båda leverantörerna och säkerställa kontinuiteten har Konjunkturinstitutet under oktober till och med december 2009 anlitat både GfK och CMA som genomfört parallella undersökningar. Därmed har vi fått en metodologisk jämförbarhet bakåt i tre månader.

SKILLNADERNA I RESULTAT MELLAN LEVERANTÖRERNA
För hushållens konfidensindikator, CCI, samt mikro- och makroindikatorn, är skillnaderna små. Däremot finns det mer påtagliga skillnader i vissa enskilda frågor som exempelvis inköp av bil och uppfattad inflation. Skillnaderna för alla frågor finns redovisade i diagramform på www.konj.se.

REVIDERING AV HUSHÅLLSBAROMETERN
Siffrorna i hushållsbarometern kommer att revideras för perioden oktober och december 2009. Det innebär att till och med september 2009 kommer tidsserierna att vara identiska med dem som tidigare publicerats. Därefter kommer de gamla siffrorna att ersättas med den nya leverantörens resultat. De gamla värdena för oktober till och med december 2009 kommer dock fortfarande att finnas tillgängliga på KI:s hemsida. Ovanstående förändringar i databasen kommer att genomföras i anslutning till publiceringen av Konjunkturbarometern torsdag den 28 januari.

Läs mer på www.konj.se

Kontakt: Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern, 08-453 59 06, 070-491 36 04
Sarah Hegardt Grant
Informationschef
Konjunkturinstitutet

tel: 08-453 59 11
mobil: 070-267 80 41