Riksrevisionen

Revisionskritik om Vattenfall AB överlämnas till riksdagen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:55 CEST

Riksrevisionens styrelse:
Revisionskritik om Vattenfall AB överlämnas till riksdagen

Riksrevisionens styrelse har beslutat att överlämna en framställning till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av Vattenfall AB och av statens ägarstyrning av bolaget. Styrelsen beslöt därmed att utnyttja sin initiativrätt i riksdagen.

• Styrelsen anser liksom Riksrevisionen att uppdraget till Vattenfall är otydligt och ger utrymme för tolkningar. Styrelsen föreslår därför att riksdagen ska begära att regeringen ska återkomma med förslag till klargörande och förtydligande av Vattenfalls miljö- och energipolitiska uppdrag.
• Styrelsen ställer sig också bakom Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör se över formerna för hur staten utövar sin ägarstyrning av de statliga bolagen och komma tillbaka till riksdagen med ett förslag till utveckling av styrningen.
• Styrelsen föreslår därutöver att riksdagen ska begära att regeringen utreder frågan om vilken insyn och kontroll som den svenska staten bör ha i Vattenfalls och andra statliga företags utländska dotterbolag.
• Styrelsen utgår slutligen också ifrån att regeringen - innan väsentliga förändringar i verksamhetsinriktningen vidtas för statligt helägda bolag - kommer att inhämta riksdagens godkännande.

Riksrevisionens rapport Vattenfall AB – uppdrag och statens styrning (RiR 2004:18) presenterades före sommaren.

Kontaktperson:
Vice ordförande: Eva Flyborg (fp), mobil 070-531 1734

För de aktuella granskningsrapporterna kontakta Riksrevisionen (www.riksrevisionen.se).

Styrelsens framställningar och redogörelser finns på riksdagens hemsida (www.riksdagen.se).

Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil 0734-45 20 75