Borlänge kommun

- Revisionsrapporten om Tjeckien smärtsam läsning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:58 CEST

Projekt Prostejov har överskridit budgeten med minst 350.000 kronor. Det visar den granskning som kommunens revisorer gjort.

– Revisorerna har gjort ett bra jobb. Deras rapport är en smärtsam läsning, säger kommunalråd Peter Hultqvist. Misstaget vi gjorde var att inte ha ekonomisk styrning av projektet. Vad vi lärt oss inför framtiden är att vi måste ha en tjänstemannaorganisation för sådana här projekt. Vi kan inte acceptera att en situation som den här uppstår igen.

För 2003 var 250.000 kronor avsatta för projektet. Till det kommer 100.000 i EU-bidrag. Den 8 oktober 2003 var kostnaderna uppe i 645.000 kronor, alltså ett överskridande på cirka 295.000 kronor. Men sedan har fakturorna fortsatt att komma in. Den 16 oktober kom exempelvis en på 69.000 kronor.

Den enskilt största kostnadsposten är charterflyget till Prag. Det kostade 412.000 kronor, alltså bara det en bra bit över budget. Att flyget skulle kosta så mycket stod klart redan i november 2002. I januari 2003 accepterades offerten och i maj betalades den. Inte vid något av dessa tillfällen slogs larm om att budgeten redan var överskriden.

Förutom kostnaden för charterflyget så anmärker revisorerna på mängder av mindre utgiftsposter.

Sammanfattningsvis skriver revisorerna så här:

– Med anledning av det som framkommit under vår granskning, så vill vi kommunrevisorer rikta skarpa anmärkningar mot ansvarig projektledare för bristande styrning och kontroll av projektet.

– Vi vill också rikta kritik mot den interna kontrollen hos kommunstyrelsen/kommunkansli och hur projektarbete formellt skall bedrivas. Vi har förståelse för att ansvarig tjänsteman inom kommunkansliet litat på den för projektet ansvarige vid attestering. Men faktum kvarstår ändå, att internkontrollen skulle ha varit bättre. Vi kommer att så snabbt som det är möjligt att diskutera detta med kommunstyrelsen. Detta är mycket viktigt med tanke på framtida projekt.

– Om vi i detta ärende skulle genomfört en ordinarie granskning jämförbar med den årliga för nämnder och styrelser, då skulle en helt enig kommunrevision ej bevilja ansvarsfrihet för projektledaren, i det här fallet kommunstyrelsens vice ordförande.