Riksrevisionen

Revisorer från Namibia tar emot pris på Riksrevisionen

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 13:16 CEST

Grace Nelwamondo och Jean Kahona från Namibias riksrevision besöker i veckan Riksrevisionen för att ta emot pris för bästa effektivitetsrapport inom de engelskspråkiga länderna i södra Afrika.
– Priset är en stor uppmuntran för oss i vårt arbete. Det betyder mycket både för oss som individer, för vår revisionsmyndighet och för vårt land, säger Grace.

I Stockholm får de gästande revisorerna bland annat se hur effektivitetsrevision organiseras i Sverige och träffa svenska kollegor. Rapporten har också presenterats på ett seminarium på Riksrevisionen.

– Likheterna mellan våra länder är större än skillnaderna när det gäller effektivitetsrevision, säger Grace. Det skiljer till exempel när det gäller mandat, vi är inte helt oberoende, men ansvaret och mycket i sättet att arbeta är detsamma.

Rapport om föräldralösa barn

Den vinnande rapporten handlar om hur föräldralösa och utsatta barn tas om hand i Namibia.

I motiveringen till priset står det att det vinnande bidraget är ett nöje att läsa. Revisorerna använder metodologiskt riktiga metoder och lämpliga kriterier för granskning. Iakttagelser och slutsatser går att styrka. Läsaren får en tydlig bild av ämnet och en god uppfattning om hur revisionsarbetet har gått till.

Juryn sammanfattar slutligen:

”Det är en väl avgränsad rapport som koncentreras till ett begränsat område. Den ger parlamentet en tydlig indikation på att systemet för att ta hand om föräldralösa och utsatta barn inte fungerar som avsett. Parlamentet kan se rapporten som en god anledning att begära ytterligare analys och handling av regeringen.”

Läs rapporten

 

Riksrevisionens pris inom effektivitetsrevision

2008 initierade AFROSAI-E, African Organization of English-speaking Supreme Audit Institutions, ett årligt pris som finansieras av Riksrevisionen. AFROSAI-E är samarbetsorganisationen för revisionsmyndigheterna i de engelsktalande länderna i södra Afrika. Prisets syfte är att gynna utvecklingen av effektivitetsrevision bland afrikanska revisionsmyndigheter och att uppmärksamma goda insatser av enskilda effektivitetsrevisorer. Förhoppningsvis kan priset underlätta erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan effektivitetsrevisionen i regionen.

För att utse en vinnare tillsatte Riksrevisionen en utvärderingsgrupp (juryn) med deltagare från revisionsmyndigheterna i Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Dessa revisionsmyndigheter är samtliga partner till enskilda medlemmar i AFROSAI-E.


Utvärderingsgruppen tillämpade fastställda kvalitetskriterier för att bedöma de nominerade effektivitetsrapporterna. Kriterierna omfattar formuleringen av problem, legitimitet och avvägning mellan diverse aspekter.

 

Läs mer på AFROSAI-E:s webbplats