Västra Götalandsregionen

Revisorer i samverkan redovisar granskning av psykiatri i samverkan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 11:27 CET

Revisionen i Västra Götalandsregionen har sedan sensommaren 2004 tillsammans med revisionerna i länets kommuner genomfört en granskning av hur samverkan mellan kommunerna och den öppna verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fungerar.

Resultatet har redovisats vid ett antal arbetsseminarier/dialogdagar för personal och politiker i berörda kommuner och regionens barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet (BUP). Nu går projektet mot slutet av det första varvet. Andra varvet blir en uppföljning efter ett år.

Onsdagen den 8 mars kommer resultatet från nio stadsdelar i Göteborg att redovisas vid ytterligare en dialogdag. Berörda stadsdelar är Centrum, Linnéstaden, Majorna, Högsbo, Älvsborg, Frölunda, Askim, Tynnered och Styrsö. Representanter för massmedia är välkomna att följa förmiddagens aktiviteter.

Eftermiddagen ägnas åt interna gruppdiskussioner där deltagarna i dialogdagen får ge sin syn på granskningen och dess resultat, samt diskutera hur samverkansarbetet ska kunna förbättras.

Tid: onsdag den 8 mars kl. 09.00 - 12.00

Plats:: Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Program:

09.00 - 09.40 Inledning.
Björn Johnsson, vice ordförande, Stadsrevisionen Göteborg
Eva Merje, revisor, Stadsrevisionen, Göteborg
Elvy Persson, Göteborgsregionens kommunalförbund
Goran Delic, Sahlgrenska universitetssjukhuset

09.40 - 10.40 Mätning av barns och ungdomars psykiska hälsa. Aktuellt forskning presenteras. Curt Hagquist, Universitetet i Karlstad.

10.40 - 10.55 Paus

10.55 - 12.00 Samverkan BUP - kommun. Redovisning av enkät och analys. Christina Svensson och Lars Näsström, revisorer, Komrev.

Eftermiddagen: Interna gruppdiskussioner där deltagarna i dialogdagen får ge sin syn på granskningen och dess resultat, samt diskutera hur samverkan ska kunna förbättras.