Företagarna Västra Götaland

Revisorsplikten skrotad - men än kan företagen inte kasta ut revisorn

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 16:34 CET

Fr. om 1 november är revisionsplikten i Sverige avskaffad för cirka 250 000 mindre aktiebolag.

– Vi har kämpat för den här reformen länge. Revisionsplikten har definitivt legat på irritationstoppen för många av våra medlemmar, säger Maria Derner, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Många småföretag tvingas ha kvar revisorn även nästa år beroende på vilket räkenskapsår man har. Ett bolag måste ha kvar sin revisor under hela bokslutsåret.

– Jag har ännu inte bestämt hur jag ska göra med revision eftersom det gäller först nästa räkenskapsår för mig, säger Charlotte Carlsson, som driver IT-bolaget Snyggare Internet i Göteborg med tre anställda.

– Men jag är nöjd över att revisionen numera är valfri. Det kändes bittert när revisorn skickade en dyr räkning för att ha konstaterat att mitt bokslut inte hade några anmärkningar, säger Charlotte Carlsson.

En stor del av landets aktiebolag kommer att slippa revisorn om de vill. Lagen säger att bolaget ska uppfylla två av följande tre krav:

  • Högst tre anställda.
  • Omsättning på högst tre miljoner kronor.
  • Tillgångar (balansomslutning) på högst 1,5 miljoner kronor.

I samband med reformen får Skatteverket ökade kontrollmöjligheter. De kommer bland annat att kunna begära in bokföringsunderlag under löpande verksamhetsår, utan att göra revision.

– De bolag som får valmöjligheten bör förstås gå igenom alternativ och frågor med någon som är insatt i deras situation. Det kan till exempel vara bokföringsbyrån eller revisorn. Bolag som har banklån eller andra skulder bör diskutera frågorna med sina fordringsägare för att undvika risken att försämra villkoren genom att välja bort revisionen, säger Maria Derner.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna medlemmar och 15 000 via anslutna branschförbund.