Nordnet Sverige

Revolution på pensionsmarknaden – lägre avgifter och högre pensioner

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:39 CEST

Idag beslutade Nordnets styrelse att lämna in koncessionsansökan till Finansinspek-tionen om att starta försäkringsrörelse för att bedriva pensionsförsäkringsverksamhet. Nordnet ska erbjuda tjänstepensionslösningar till lägre kostnader, med fri flytträtt utan begränsningar, med full transparens och med valfri risk- & placeringsinriktning.

Nordnet och andra Internetbaserade aktiemäklare har revolutionerat aktiehandeln bl.a. genom att kostnaderna för aktiesparandet sjunkit dramatiskt. En genomsnittlig Nordnetkund genomför årligen ca 20 aktieaffärer à 70 000 kronor. För tio år sedan hade detta kostat i genomsnitt ca 7 000 kronor i courtage hos affärsbankerna. Hos Nordnet kostar det nu istället i genomsnitt ca 2 000 kronor , vilket är en avgiftssänkning med ungefär 70 %. Internetmäklarna hanterar idag cirka en fjärdedel av samtliga aktieaffärer i Sverige och uppskattningsvis 50-75% av all privatkundshandel. Baserat på dagens handelsvolymer kan kostnadsreduktionen under den senaste tioårsperioden uppskattas till 7,5 miljarder kronor.

”Vi vill för tjänstepensionsmarknaden göra vad vi gjort för aktiemarknaden, sänka priserna och öka transparensen. Vi vill revolutionera pensionssparandet. Därför har vi idag ansökt hos Finansinspektionen om att starta pensionsförsäkringsverksamhet”, säger Nordnets VD Klas Danielsson.

Nordnet Pension – din pension

En person som idag är 33 år och har en månadslön på 34 000 kronor kan tjäna som räkneexempel. Med en avtalad tjänstepensionsavsättning om cirka 13% och en uppskattad årlig avkastning på 4% på pensionskapitalet efter avkastningsskatt, kommer denna person att betala 280 000 kronor i avgifter fram till sin 65-årsdag med nuvarande avgifter hos ett av de större försäkringsbolagen.

Om tjänstepensionsavgifterna sänks med 70%, d.v.s. på samma sätt som aktiecourtaget har sänkts , skulle personen istället bara behöva betala 84 000 kronor i avgifter. Nettoresultatet skulle bli en tjänstepension som är 10% högre och totalt sett innebära en mycket stor effektivitetsvinst i pensionssystemet. Se bifogad bild som även är möjlig att hämta på www.nordnet.se och på www.waymaker.se.

Den konkurrensutsatta marknaden för tjänstepensioner tillfördes 61,8 miljarder kronor i premier under perioden 1 juli 2003 - 1 juli 2004. Nordnet Pensionsförsäkring AB ska lansera sin verksamhet under 2005.

”Vi ska vara betydligt mer prisvärda jämfört med konkurrenterna och för oss är den fria flytträtten utan några som helst begränsningar en självklarhet. Det är en hygienfaktor att kunna byta försäkringsbolag om man inte är nöjd”, säger Jessica Gertun, chef för kundkommunikation på Nordnet.
För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-50633030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se
Jessica Gertun, chef kundkommunikation, 08-50633030. 070-9697424, jessica.gertun@nordnet.se


Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se Nordnet Norge www.nordne.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu .