Studieförbundet Vuxenskolan

Revor i folkhemsidyllen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:00 CET

Sinnebilden av det svenska folkhemmet är trygghet och gemenskap. Men allt är inte idyller. Det finns en ensamhet, misstänksamhet och fruktan som ofta tar sin utgångspunkt i människors känsla av att man blivit lämnade när fabriken slår igen och affärslokalerna gapar tomma. I den miljön frodas lätt misstankar mot allt som är annorlunda vilket bildar grogrund för populistiska strömningar.
Det bildar underlag för Olle Lönnaeus spänningsroman ”Det som ska sonas”, som erhöll SVs författarpris i år. Den utspelar sig i det avsomnade samhället Tomelilla där rasistiska underströmmar möter journalisten Konrad när han söker sina rötter. I sin nya bok ”Mike Larssons rymliga hjärta” fortsätter Olle Lönnaeus på samma spår.

Möt Olle Lönnaeus i ett samtal under ledning av Nils Ingmar Thorell, SV, kring frågeställning som  

-          Kan och vill författaren se sin roman som ett inlägg i den aktuella samhällsdebatten?

-          Finns det miljöer där främlingsfientligheten frodas lättare än i andra?

-          Påverkar det nazistiska arvet dagens politiska landskap?

-          Är folkhemsidealet något eftersträvansvärt eller skapar det inlåsningseffekter som stöter bort människor?

-          Vilken roll kan bildning/folkbildning spela för att möta främlingsfientlighet?

Samtalet genomförs

Datum              Onsdagen den 1:a december

Klockan           19.00

Plats                   SV-huset, Grynbodgatan 20, Malmö

Media är välkomna att medverka.

För vidare information kontakta

Rita Linders, SV Malmö, 0708 – 19 56 67