E.ON Sverige AB

Rexam i Limmared väljer naturgas från E.ON

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:09 CEST

I dag har E.ON ingått ett avtal med företaget Rexam i Limmared om leverans av naturgas.
Avtalet innebär att Rexam varje år ersätter cirka 250 GWh olja och gasol. Vilket motsvarar en minskning av koldioxid-utsläppen med cirka 17 000 ton/år.

Utöver leveranser av gas innebär avtalet att E.ON bygger en ny gasledning. Ledningen planeras gå från befintligt gasnät i Gislaved upp till Limmared - cirka 45 km. Leveransstart planeras till sommaren 2007.

- Det här avtalet är starten på ett långsiktigt samarbete kring en trygg och miljövänlig energilösning, säger Martin Peterson, VD på Rexam.

- Vi är stolta över att få samarbeta med Rexam i Limmared och att naturgasen bidrar till industrins konkurrenskraft, säger Bengt Ekenstierna, VD på E.ON Gas.

Naturgas orsakar cirka 30 procent mindre koldioxidutsläpp än vad olja gör. Förutom koldioxid slipper miljön utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, stoft och sot när olja ersätts med naturgas.

Rexam i Limmared är en del i en världsomspännande koncern, som tillverkar förpackningar. Rexam finns i drygt 20 länder. Rexam-gruppen har cirka 23 500 anställda och omsätter cirka 45 miljarder kronor.

E.ON Gas är ett nätbolag som äger och underhåller ett 180 mil långt gasnät i främst södra Sverige. E.ON Gas har som vision att vara med och bygga framtidens energisamhälle - utan kol och olja. E.ON Gas mål är vidare att succesivt föra in mer och mer biogas i det svenska gasnätet.

För ytterligare information kontakta:
Lars Ohlsson, ansvarig säljare E.ON, 040 - 24 47 40.
Bengt Ekenstierna, VD E.ON Gas, 070 - 53 56 150.
Martin Peterson, VD Rexam, 070 - 661 43 15.

Utsänt av:
E.ON Gas Sverige AB
Kommunikation
Mattias Hennius