Riksidrottsförbundet

RF och Svenska Spel i nytt samarbete för att förebygga matchfixing

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 08:26 CEST

– Idrott måste bygga på rent spel, det är en viktig del av idrottens värdegrund. Om matcher och resultat är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Uppgjorda matcher och manipulerade resultat, även kallat ”matchfixing”, är ett återkommande problem. Den exakta omfattningen är inte känd men så sent som i februari presenterade Europol en omfattande utredning där flera hundra fotbollsmatcher i europeiska ligor misstänks vara utsatta för matchfixing. Just nu utreds även misstankar om oegentligheter i samband med en basketmatch i Sverige.

– Fusk och misstankar om fusk undergräver idrottsrörelsens integritet och trovärdighet. Det vore naivt att tro att matchfixing inte förekommer i Sverige. Risken finns också att problemen kommer att öka med det ökande internationella spelandet. Därför är det viktigt att vi tar gemensamma krafttag nu och ökar ansträngningarna för att fusket inte ska få fäste i Sverige, säger Karin Mattsson Weijber.

Den heltidstjänst som RF nu inrättar kommer bland annat att ansvara för information, utbildningsstöd och samordning gentemot specialidrottsförbunden. Tjänsten kommer också att arbeta med myndigheter, internationella organisationer, spelbolag, forskare och andra intressenter.

Både RF och Svenska Spel är övertygade om att kampen mot matchfixing måste föras på flera olika nivåer. Information och utbildning är en viktig del men även tydliga regelverk, kontinuerlig övervakning och system för uppföljning när fusk misstänks. Svenska Spels vd pekar också på behovet av att kontinuerligt värdera vilka spelobjekt som erbjuds.

– Som spelarrangör har vi ett ansvar att se till att spel på idrott kan ske på ett rättvist och säkert sätt, utan risk för idrotten. Blir spelfusket utbrett är risken att idrotten till slut säger nej till att ”låna ut” sin verksamhet för spel. Här vilar ansvaret tungt på hela spelbranschen att kontinuerligt se över utbudet och även avstå från att erbjuda spel på vissa företeelser som kan vara lättare att manipulera, säger Lennart Käll.

Avtalet mellan RF och Svenska Spel gäller från den 1 april i år och löper fram till och med 31 mars 2015. Rekrytering till tjänsten pågår.

För mer information, kontakta

Karin Mattsson Weijber
ordförande Riksidrottsförbundet 
070-600 37 22

Lennart Käll
VD, Svenska Spel
08-757 77 77.