RFHL

RFHL byter namn: Ny uttydning av akronymen RFHL

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 16:20 CEST

Stockholm. Riksförbundet RFHL byter efter kongressbeslut namn genom en ändrad uttydning av akronymen RFHL. Den nya uttydningen är från och med 21 april 2012 RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling.

RFHL grundades 1965 som ett partipolitiskt obeorende förbund bestående av vårdpersonal, psykologer, forskare och anhöriga till läkemedelsberoende med syfte att hjälpa personer som fastnat i problematiskt bruk av beroendeframkallande läkemedel.

Genom åren har RFHL växt och diversifierats och arbetar idag inom otaliga områden som i grunden är kopplade till en gemensam grundsyn på beroendeproblematik som läkemedels- och drogmissbruk samt en stark socialpolitisk grund.

Under RFHL bedrivs idag stödverksamheter, brukarråd, kvinnojourer, rådgivning, identitetsstärkande verksamhet, ombudsstöd och mycket mer. RFHL organiserar förbund och organisationer som FRIO, Musketörerna i Rågsved och Sollentuna, Oberoende Qvinnor, RFHL Ungdom, Oberoende Romani och åtskilliga andra verksamheter.

”Då RFHL idag arbetar med ett mycket större område än enbart läkemedel och narkotika har det blivit alltmer tydligt att vi behöver ett nytt namn för att inkludera alla våra verksamheter och tydliggöra hela det mångfacetterade spektrum som är RFHL idag”, säger Inger Forsgren som under kongressen valdes till ny förbundsordförande.

RFHL har under de sista åren fått alltfler medlemmar. RFHL vill genom sitt byte av namn och logotyp synliggöra detta och påvisa det självförtroende och den tillväxt som finns inom förbundet.

”RFHL bygger nu vidare på en mångårig tradition i en ny och fräsch tappning och renodlar samtidigt vårt formspråk, presenterar en ny logotyp för förbundet, samt kommer inom kort att lansera en helt nybyggd hemsida som bättre synliggör våra verksamheter”, säger förbundets informatör Amanda Brihed.

Inger Forsgren avslutar genom att tillägga att ”Det nya namnet ger oss möjlighet att tydligare framhäva den enorma bredd vi har och lägger ett tydligare fokus på vårt arbete för allas friheter, rättigheter och lika möjligheter i tillvaron. Det känns som en tilltalande och samtidigt tydlig beskrivning av den värdegrund RFHL bygger på idag, vilket är viktigt för oss att förmedla idag och inför framtiden”.

RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.