RFHL

RFHL oroas av ökande antal nödställda i svensk vård

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 08:07 CEST

RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, polisanmälde nyligen Uppsala Beroendecentrum för misshandel av en patient som berövats en relativt välfungerande tillvaro på grund av nya riktlinjer och principbeslut som låste patienten ute från en långvarigt välfungerande vård. Fallet är inte unikt och RFHL vill nu se hur fallet utvecklas. Det kan komma att leda till fler anmälningar i framtiden, i fall där inga andra framkomliga vägar återstår.

Sista åren har RFHL sett en ökande tillströmning av fall där patienter drabbats av omfattande svårigheter att bli tagna på allvar. Exempelvis smärtpatienter med omfattande smärtbild vilka nekats smärtlindrande vård och istället anklagats för att enbart vilja få tillgång till starka smärtstillande preparat, med antydningar om att de skulle vara betraktade som missbrukare.

Vi ser även personer med tidigare långvarigt missbruk som med sitt hårda personliga arbete tillsammans med en individanpassad vård hjälpligt fått sin tillvaro och sitt liv att falla på plats och fungera igen under en längre tid i utanförskap. Människor vilka idag fallit offer för en allt mer hårdhänt, rigid linje från vård och myndigheter, vilken omöjliggör en fortsatt fungerande livs- och behandlingssituation för personen i fråga.

RFHL's förbundsordförande Inger Forsgren berättar att "RFHL ser för varje månad fler och fler i nöd. Fler och fler som ringer akut till oss. Också under sommarmånaderna tar vi emot samtal från hjälpsökande vars situation kommit att bli desperat".

Hon fortsätter: "Påverkansarbetet under Almedalsveckan blandas med åtskilliga samtal från oroliga och förtvivlade människor vars tillvaro riskerar slås i bitar av ett samhälle som vägrar ge dem utrymme att skapa eller upprätthålla förutsättningar att leva och sköta sociala relationer i anslutning till vård och andra insatser.

"Vi lyfter problematiken och den ökning av fall vi sett inom RFHL, samt den ökande allvarlighetsgraden under seminariet Trilla mellan stolarna under torsdagen på Almedalsveckan", säger Inger Forsgren.

"Samhället måste ta till sig och lära av de sista årens restriktiva och repressiva inriktning inom svensk vård och socialpolitik. Resultatet av den hårdare attityden blir idag smärtsamt tydlig hos de människor som är skörast och mest utsatta i samhället".

En ofta komplicerad situation till följd av samverkande diagnoser, dubbla stigman eller en mångfacetterad livssituation omöjliggör ofta ett värdigt och fungerande mottagande och adekvat vård. Systemet tar ingen hänsyn till att en människas tillvaro sällan överensstämmer med simulerade enkla profiler och modeller.

"Vi måste våga tala om detta och sluta sticka huvudet i sanden", avslutar Inger Forsgren. "Först då kan vi erbjuda ett samhälle som inkluderar, stöttar och skapar förutsättningar för alla medborgare på goda och lika villkor".

RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.