Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS har huvudmannens bästa i fokus

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 13:53 CEST

I media lyfts då och då fram exempel på ställföreträdare som har ett stort antal uppdrag, nu senast i Stockholm. Med anledning av det vill Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, påminna om att förbundet driver frågor om kvalitet för huvudmannen.

- Vi har ingen förståelse för att enskilda gode män får så många uppdrag som 60. Varje huvudman har rätt till besök av sin gode man så att denne kan förvissa sig om att huvudmannen lever under bästa möjliga omständigheter. Då måste man fråga sig hur många det är rimligt att hinna träffa, säger Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

Agneta Zedell har haft möjlighet att föra fram RFS åsikter i utredningen Vissa frågor om gode män och förvaltare som lämnades till regeringen i våras. RFS driver även kvalitetsfrågor i arvsfondsprojektet Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag. Där deltar bland annat gode män och handläggare från överförmyndarnämnden i Nacka, Nyköping, Jönköping och Örebro.


Kontaktuppgifter:
Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 90 lokalföreningar med 7 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, gode män, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. Läs mer på www.rfs.se