Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS: Personer som får god man har ofta dålig kunskap om insatsen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 13:17 CEST

2014-06-11 En tredjedel av huvudmännen har inte fått den information de behöver för att förstå vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dem med, visar den enkät som RFS genomfört.

Under våren har RFS genomfört två enkätundersökningar som en del i kartläggningen av Rollkoll.

66 % av de gode män/förvaltare som svarat på enkäten anser att deras huvudman alltid eller oftast har fått den information som han eller hon behöver om vad uppdraget som god man innebär. 34 % svarade däremot att huvudmannen sällan eller aldrig har den information som behövs.

- Detta innebär enligt de svarande att ungefär var tredje huvudman inte har fått den information som de behöver för att kunna förstå vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dem med när uppdraget börjar, berättar Linda Fröström, projektledare för Rollkoll och RFS ombudsman för gode män och förvaltare. 

Fakta: Rollkoll är ett arvsfondsprojekt som syftar till att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Läs mer här http://www.rfs.se/debatt_opinion/rfs_nyheter_reportage/Nyheter-och-reportage-2014/Den-som-far-god-man-har-ofta-dalig-kunskap-om-insatsen/


Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.