Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS projekt - unikt samarbete kring frivilligarbetare

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 14:23 CET

En snöslaskig februaridag i Stockholm var det så dags för fas två i RFS projekt Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag. Fiskbensdiagram och 5P var några av de verktyg som teamen från fyra kommuner fick pröva vid första Värdecaféet.


Arbetet i de tvärprofessionella teamen från Nacka, Nyköping, Jönköping och Örebro sattes igång vid ett Värdecafé under ledning av organisationen Famna. Värdecafé är ett slags lärandeseminarie som ingår i metoden Värdeforum. Målet för projektet är att på lokal nivå hitta bättre former för samarbete mellan olika myndigheter och frivilliga samhällsarbetare.

 - Mig veterligen har tvärprofessionella team aldrig tidigare samlats på detta
sätt kring dessa frågor, säger Mikael Skaghammar, projektledare vid RFS.

Läs hela nyhetsbrevet om första Värdecaféet och mer om RFS projekt: http://www.rfs.se/om_rfs/Projekt/projekt_rattssakerhet/Nyhetsblad/

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 80 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.