Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS Rättssäkerhetsprojekt - vinst för alla

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 08:57 CET

Idén till RFS projekt Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag  utgår från vår grundvärdering, att sätta dem man är till för i fokus, berättar Agneta Zedell, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, förbundsordförande.

– Vårt fokus är brukaren, patienten, klienten och huvudmannen, som ska få vårt stöd.  Vi ser det som att den personen har rätt att få insatser med kvalitet. Är man i en utsatt situation och i behov av ett sådant stöd är det svårt att ställa krav på insatsen, därför måste vi göra det istället, säger Agneta Zedell.

RFS driver sedan 2011 projektet med pengar från Arvsfonden. Målet är att på lokal nivå hitta bättre former för samarbete mellan olika myndigheter och frivilliga samhällsarbetare.

– Jag är övertygad om att det också finns effektiviseringsmöjligheter genom att bedriva till exempel utbildning och rekrytering av frivilliga samhällsarbetare tillsammans. Samtidigt som det skulle ge ekonomiska vinster skulle frivilligarbetarna också känna sig betydligt tryggare i sina uppdrag, fortsätter hon.

Läs artikeln http://www.rfs.se/debatt_opinion/rfs_nyheter_reportage/Nyheter-och-reportage-2013/RFS-Rattssakerhetsprojektet---vinst-for-alla/

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av ca 80 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.