Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS söker nya medlemmar till godmanspanelen

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 11:08 CEST

RFS har ett diskussionsforum för gode män och förvaltare. Nu söker RFS nya medlemmar till godmanspanelen, som tar större ansvar för att vara aktiva på forumet.

På RFS hemsida finns ett diskussionsforum för gode män och förvaltare. Här kan vem som helst gå in och ställa frågor och diskutera rollen som god man och förvaltare. Alla som registrerat ett konto kan vara med och diskutera, men RFS godmanspanel tar ett större ansvar för att vara aktiva på forumet.

Nu söker RFS en eller två nya medlemmar till godmanspanelen. För att komplettera den nuvarande godmanspanelen skulle vi gärna hitta ställföreträdare från norra Sverige och/eller som har uppdrag som god man för ensamkommande barn. Gärna en kvinna. Medlemskap i någon av RFS föreningar är ett krav.

Läs mer om RFS Forum för gode män och förvaltare och om nuvarande godmanspanel http://www.rfs.se/debatt_opinion/rfs_nyheter_reportage/Nyheter-och-reportage-2013/Nya-medlemmar-till-godmanspanelen-sokes/

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 85 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.