Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS - ​Vad ska en god man göra – och inte?

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 11:44 CET

Böcker och filmer som Män som hatar kvinnor och dokumentären Alice Babs förlorade rättigheter har bidragit till att skapa en felaktig bild av rollen som god man och förvaltare. Nu har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, tagit fram ett nytt informationsmaterial som reder ut vilken hjälp en god man och förvaltare ska ge – och vad de inte ska hjälpa till med.

Den trend som finns i Sverige i dag med en ökande äldre befolkning och personer med psykiska funktionsnedsättningar gör att behovet av hjälp från en god man eller förvaltare ökar. De senaste fem åren ökade ansökningarna med 15 procent, enligt en kartläggning som Kaliber har gjort. Många av de som är i behov av hjälpen har svårt att förstå den gode mannens roll. Dessutom blir det ofta rörigt eftersom de ofta behöver hjälp från flera håll: av boendepersonal, personliga assistenter och kontaktperson med flera.

För att reda ut rollerna har RFS fått medel från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet Rollkoll. Som ett resultat av projektet har två informationsmaterial tagits fram. Dels ”Rollkoll- Vad gör en god man och förvaltare?” som riktar sig till personer som har eller vill ansöka som god man/förvaltare. Dels ”Rollkoll- ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer” som riktar sig till gode män/förvaltare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Läs hela pressmeddelandet här: http://rfs.se/debatt_opinion/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-Vad-ska-en-god-man-gora--och-inte/

Ladda ner informationsmaterialet här: www.rfs.se/bestall-rollkoll


Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 85 lokalföreningar med 7 000 medlemmar som har uppdrag som god man, förvaltare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. Läs mer www.rfs.se