RFSL

RFSL föreslår ny regering

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 07:34 CEST

Om en dryg vecka vet vi hur det gått i årets val och vem som får bilda regering. För att underlätta det krävande och stressiga arbetet med att utse ministrar, vill RFSL passa på att redan nu komma med förslag till delar av laguppställningen. Urvalet är baserat på RFSL:s valundersökning ”Verklighetens väljare” och på politikernas övriga engagemang i hbt-frågor.

– Ministern har stor betydelse för vilken politik som drivs på dennes område. Därför är det centralt att de poster där ansvaret för många frågor som är viktiga för hbt-personer behandlas får ministrar med god hbt-kompetens, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

RFSL:s tips till Fredrik och Mona:

Socialminister

Andreas Carlgren
, C
Har en bred politisk erfarenhet och var en av de riksdagskandidater som fick högst poäng i RFSL:s valundersökning. Vi har stort förtroende för att han kommer att kunna driva igenom frågor som assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och modernisera lagar och regler om fastställelse av kön och vård och behandling för transpersoner.

Gunvor G Ericson
, MP
Har ett av riksdagens tydligaste engagemang för en bred familjepolitik. Har länge varit engagerad i frågor som till exempel surrogatmödraskap och assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Äldre- och folkhälsominister

Barbro Westerholm, FP
Folkpartiets grand old lady med ett genuint engagemang för hbt-personers hälsa och för hiv- och aidsfrågor. Har även drivit frågan om surrogatmödraskap inom Folkpartiet.

Lars Ohly
, V
Fick maxpoäng i RFSL:s valundersökning och är tydlig med sin vilja att jobba för hbt-personers rättigheter. Skulle bli en mycket bra äldre- och folkhälsominister med sitt stora engagemang för hbt-personers liv och hälsa.

Utrikesminister

Birgitta Ohlsson
, FP
En av de ministrar i svensk historia som varit bäst på att lyfta hbt-personers rättigheter internationellt och RFSL:s självklara val på posten som alliansens utrikesminister.

Hans Linde
, V
Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson har gedigen kompetens och stort engagemang för att arbeta för hbt-personers rättigheter globalt. Linde har varit en av de rödgrönas allra tydligaste röster i hbt-politiken den senaste mandatperioden.

EU-minister

Christofer Fjellner, M
RFSL skulle gärna ta hem europaparlamentarikern Fjellner, som har visat stort aktivt internationellt engagemang för hbt-personers rättigheter och skulle våga sticka ut hakan till försvar för hbt-personers rättigheter inom EU.

Åsa Westlund, S
Också en europaparlamentariker som RFSL gärna skulle ta hem för att ge ett ministeransvar istället. På topplacering i RFSL:s valundersökning inför Europaparlamentsvalet. Intresse och engagemang för bland annat biståndsfrågor.

Justitieminister

Lena Ek, C
Ännu en europaparlamentariker som RFSL vill ta hem. Jurist med integritet som RFSL tror skulle få mycket bra reformer genomförda i hbt-frågor. En av de politiker som fick högst poäng i RFSL:s valundersökning inför valet till Europaparlamentet.

Hillevi Larsson, S
En av de socialdemokrater som fick bland de högsta poängen i RFSL:s valundersökning. Har en tydlig vilja att driva igenom några av de lagändringar som RFSL anser är nödvändiga för att förbättra situationen för hbt-personer i Sverige. Gedigen kompetens med erfarenhet från bland annat justitieutskottet och lagutskottet.

Migrationsminister

Fredrick Federley, C
Har ett stort engagemang för hbt-flyktingars rätt till asyl i Sverige och är inte rädd för konflikter, en egenskap som krävs på en av de mest utsatta ministerposterna. Fick höga poäng i RFSL:s valundersökning.

Maria Wetterstrand, MP
Har aldrig tvekat att stå upp för hbt-personers rättigheter. Har politiskt mod och tydlighet. Skulle definitivt våga på allvar ta tag i problemet att Migrationsverket inte följer de lagar som stödjer hbt-flyktingars rätt till asyl.

Integrations- och jämställdhetsminister

Sofia Arkelsten, M
Riksdagsledamot med stort engagemang i hbt-frågor. Har varit en av alliansens mest synliga och tydliga röster i många av de senaste årens mest aktuella hbt-politiska frågor.

Josefin Brink, V
Vänsterpartiets nyutnämnda jämställdhetspolitiska talesperson har ett mångårigt engagemang för jämställdhet och hbt-personers rättigheter och en bred kompetens på området.

Utbildningsminister

Ewa Björling, M
Visade föredömligt att man kan ta upp hbt-frågor och hiv- och aidsfrågor i Sveriges bilaterala handelspolitiska kontakter, men nu behöver vi virusforskaren Björling som utbildningsminister.

Ylva Johansson, S
En av Socialdemokraternas verkliga veteraner med bred politisk erfarenhet. Har tidigare varit skolminister, och är nu vice ordförande i socialutskottet. I den rollen har hon bland annat varit drivande i att ändra sitt partis uppfattning i frågan om informationsplikten i smittskyddslagen. Med henne som ansvarig för den högre utbildningen tror RFSL att frågan om vikten av hbt-kompetens på kursplanerna kan tas på allvar.

Biståndsminister

Désirée Pethrus Engström, KD
Fick högst poäng av de kristdemokrater som nu sitter i riksdagen i RFSL:s valundersökning och är den enda kristdemokrat RFSL vill ge ministerförtroende inom ett område som har stor betydelse för hbt-personer.

Ulf Holm, MP
Miljöpartiets hbt-politiske talesperson är ledamot i EU-nämnden och har tidigare varit ledamot i Europaparlamentet. Placerade sig högt i RFSL:s valundersökning och är mycket engagerad i mänskliga rättigheter.

Kulturminister

Martin Andreasson, FP
Bokförläggare, författare och tidigare förbundssekreterare i RFSL. Martin Andreasson har stenkoll på hbt-politik och skulle bli en fantastisk liberal kulturminister.

Maryam Yazdanfar, S
Statsvetare och journalist som tidigare arbetat bland annat med kulturjournalistik. En av de högst placerade kandidaterna i RFSL:s valundersökning.

Kommunminister

Helene Odenjung, FP
Har ett brinnande engagemang för vikten av att hbt-kompetens ska finnas också i kommunala verksamheter. Är kommunalråd i Göteborg och vice partiordförande.

Börje Vestlund, S
En av riksdagens allra mest outtröttliga kämpar för alla hbt-personers rättigheter. Har ett starkt engagemang för bland annat hbt-personers hälsa, ett område där kommunernas ansvar är stort. Ordförande i riksdagens hbt-grupp.


Valundersökningen uppdaterad
I valrörelsens slutspurt släpper nu RFSL en uppdaterad version av valundersökningen som tidigare lanserades under Stockholm Pride. 17 svarande har tillkommit och det totala antalet är nu 243. Hela nio ministrar (Beatrice Ask, Tobias Billström, Ewa Björling, Andreas Carlgren, Tobias Krantz, Maria Larsson, Birgitta Ohlsson, Nyamko Sabuni och Åsa Torstensson) finns med bland de svarande.

– Vi har valt att lyfta fram andra namn än de som nu är ministrar på flera av de poster som är centrala för hbt-personer, säger Ulrika Westerlund.

– Vi skulle också vilja se ett annat parti på Socialdepartementet om Alliansen vinner valet. Att Kristdemokraterna innehavt båda ministerposterna där har varit djupt problematiskt för oss som jobbar med att driva frågor som hivprevention och hivpositivas och transpersoners rättigheter, fortsätter Ulrika Westerlund.

– RFSL är också starkt kritiska till Tobias Billströms svaga agerande i frågor som rör asylsökande hbt-personer och tycker även att Beatrice Ask har varit för osynlig när det gäller att driva på i frågor som berör hbt-personers situation. Frågan om moderskapspresumtion* har till exempel legat på regeringens bord sedan den tillträdde, men inget har hänt. Hatbrotten har fortsatt att öka, men den politiska signalen om att detta är oacceptabelt har varit för svag, säger Ulrika Westerlund.

Centerpartiet är det alliansparti som får högst genomsnittspoäng, medan Kristdemokraterna får lägst. Moderaterna är det mest splittrade partiet. I genomsnitt får partiet lika låga poäng som Kristdemokraterna, men här finns en stor spridning, med några namn högt placerade, och andra i bottenskiktet.

Det är Vänsterpartiet som placerar sig högst bland riksdagspartierna i RFSL:s valundersökning och på den rödgröna sidan är splittringen inom partierna inte lika stor som på allianssidan. Men också på den rödgröna sidan finns många nya personer, som inte tidigare varit ministrar, att lyfta fram och placera på ministerposter. Lars Ohly är den av partiledarna som fick högst poäng och Josefin Brink, Hans Linde, Ulf Holm och Börje Vestlund fick alla höga poäng.

RFSLs valundersökning, som redovisar riksdagskandidaters svar på fem hbt-politiska frågor finns att ladda ner i en uppdaterad version HÄR samt på RFSLs hemsida.

* Om en kvinna som föder ett barn är gift med en man blir han automatiskt juridiskt förälder till barnet. Det kallas faderskapspresumtion. Om kvinnan istället är gift med en annan kvinna blir hon inte på samma sätt förälder utan måste vända sig till familjerätten för att få föräldraskapet fastställt (om barnet blivit till genom assisterad befruktning i Sverige) eller genomföra en närståendeadoption. RFSL vill att moderskapspresumtion ska gälla på samma sätt som faderskapspresumtion.


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL, 0703-45 01 83, alt ulrika.westerlund@rfsl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se