RFSL

RFSL gläds åt beslut i USA:s högsta domstol att ogiltigförklara federal lag som definierat äktenskapet som enbart mellan man och kvinna

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 19:14 CEST

I ett banbrytande domslut har USA:s högsta domstol idag upphävt den federala lag, Defence of Marriage Act, som genom att definiera äktenskapet som enbart mellan en man och en kvinna har förvägrat samkönade gifta par federala rättigheter och förmåner som tillfaller olikkönade gifta par. Lagen har förbjudit erkännande på federal nivå av samkönade äktenskap ingångna i delstater som infört sådan lagstiftning. Bland annat har gifta samkönade par inte kunnat erhålla samma skatteförmåner som andra gifta par. De har heller inte fått tillgång till pensions- och hälsoförmåner som federalt anställda gifta åtnjuter eller haft möjlighet att som icke-amerikansk medborgare gift med en amerikan ansöka om uppehållstillstånd  i USA,.

De fem domare som utgör majoriteten i domslutet, mot fyra som intog en avvikande mening, fastslår i domen att Defence of Marriage Act strider mot det femte författningstillägget (Fifth Amendment) i USA:s författning, som säger att ingen person ska kunna nekas ett lika skydd som en lagstiftning ger. Högsta domstolen fastslår vidare att Defence of Marriage Act uttrycker att samkönade pars äktenskap är ”mindre värda än andras äktenskap”, vilket gör den ogiltig. Genom att för vissa försöka undantränga det skydd som äktenskapet ska tillförsäkra ”genom att behandla dessa personer som lever i äktenskap som mindre respekterade än andra, strider den federala lagen mot det femte författningstillägget”, skriver domstolen vidare.

– Vi gläds idag med alla gifta samkönade par i USA som nu, genom domslutet, har givits de fullvärdiga rättigheter som gifta par de borde haft från början, kommenterar RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund domslutet.

– Det är en stor framgång för amerikanska aktivister, där många organisationer haft detta som en av sina mest prioriterade frågor under lång tid. Samtidigt är det glädjande att undersökningar visar att majoriteten av den amerikanska befolkningen nu också stödjer samkönade äktenskap, fortsätter hon.

I det andra domslut angående äktenskap för samkönade par, som också offentliggjordes av USA:s Högsta domstol idag, avstod domstolen av formella skäl att ta ställning i målet. Det handlade om huruvida ett beslut som togs i en folkomröstning i Kalifornien 2008 att införa ett delstatligt författningstillägg, vilket avskaffade den möjlighet för samkönade par att ingå äktenskap som redan hade införts, skulle anses strida mot USA:s författning. Eftersom Högsta domstolen inte tar ställning gäller därmed det domslut i lägre instans som ogiltigförklarat författningstillägget i Kalifornien. Därmed får samkönade par i Kalifornien inom en snar framtid åter möjlighet att ingå äktenskap.

Samtidigt diskuteras inom den amerikanska hbtq-rörelsen just nu också gårdagens domslut från samma domstol, där en lag som betraktas som det mest betydelsefulla skyddet för alla amerikanska medborgares rätt – och praktiska möjlighet – att rösta, förklarades ogiltig. Lagen, The Voting Rights Act, betraktades som en av medborgarrättsrörelsens största framgångar och var fortfarande av vikt för att säkerställa att till exempel ekonomiskt svaga personer kan rösta. Många hbtq-aktivister framhåller nu vikten av att hbtq-rörelsen uttalar sig kritiskt kring detta beslut, samtidigt som besluten angående samkönade äktenskap firas.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se