RFSL Malmö

RFSL Malmö summerar årets Regnbågsfestival

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 12:18 CEST

RFSL Malmö och Regnbågsfestivalen tackar för årets samarbeten med Tangopalatset, ABF, Malmöpolisen, sponsorer och volontärer. Årets Regnbågsparad hade uppskattningsvis 1200 deltagare, trots det ihållande regnet. RFSL Malmö vill även tacka alla deltagare för deras medverkan och stöd i årets aktiviteter. Regnbågsfestivalen hade ett trettiotal mycket uppskattade seminarier, varav ett var den mycket välbesökta partidebatten där frågorna utgick från RFSL:s och RFSL Ungdoms kampanj #skyddsvärd.

Tyvärr inträffade också ett par negativa händelser under årets festival. Några besökare blev misshandlade efter en av festivalens fester - vilket visar att frågan om hbtq-personers rättigheter och säkerhet är ständigt aktuella frågor och att RFSL Malmös arbete behövs.

Flera personer upplevde också tyvärr att polisen agerade problematiskt i anslutning till Regnbågsparadens avslutning. RFSL Malmö har fört samtal med både polisen och paraddeltagarna för att få en så bred förståelse som möjligt av händelsen och vill fortsätta de samtalen. RFSL Malmö har under det senaste året haft en intensiv och positiv dialog med Malmöpolisen och vill gärna intensifiera samarbetet så att situationer som dessa inte upprepas. Regnbågsparaden ska vara en inkluderande, trygg plats som ger pepp och positiva upplevelser till alla deltagare.