RFSL

RFSL och RFSL Stockholm med projekt om normer, funktionsförmåga, hbtq och rättigheter

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 13:03 CEST

Äntligen kan vi meddela att RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har fått beviljade medel från Arvsfonden för ett projekt om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Vi smygstartar nu i juni för att komma igång med full kraft den första september och kommer att pågå i tre år.

Bakgrunden till projektet är förstudien Funkisrapporten ”och aldrig mötas de två” som RFSL Stockholm släppte 2013 samt studier och erfarenheter kring hur normer tar sig uttryck inom olika LSS verksamheter.

RFSL samarbetar med en mängd olika funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet består av flera olika delar, störst fokus kommer vara på utbildningsinsatser och i förlängningen sociala mötesplatser.

Utbildningsdelen kommer bestå av fyra olika insatser. Tre olika Externa utbildningsinsatser som fokuserar på tre olika målgrupper:


• Normer och rättigheter kopplat till hbtq och funktionsvariationer, riktad till LSS-personal.
• Funktionshinderorganisationers kanslipersonal och medlemmar.
• Personer som befinner sig inom daglig verksamhet.

De olika utbildningsinsatserna kommer att tas fram av referensgrupper, som består av representanter från respektive målgrupp, som under första året kommer arbeta fram metoder och upplägg för utbildningsinsatserna tillsammans.

Den fjärde är en intern utbildningsinsats: De tjänstepersoner som arbetar på RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom kommer under hösten 2014 genomgå en intern utbildning kring olika funktionsvariationer för att höja kunskapen, kompetensen och skapa mer tillgängliga verksamheter. Föreläsare och utbildare kommer att anlitas från olika organisationer och verksamheter inom funktionshinderrörelsen.

Vill du veta mer?
Är du engagerad inom funktionshinderrörelsen, eller har du erfarenheter av att funkfobiska och otillgängliga rum inom hbtq-världen, arbetar du inom LSS och känner att du och din arbetsplats behöver få mer kunskap kring normkritik och rättigheter? Hör av dig till oss! Du kanske vill delta i projektet genom att sitta med i någon av referensgrupperna eller på andra sätt komma med förslag.

Kontaktinformation

Lisa Ericson Projektledare, RFSL Stockholm, tel. 08-501 629 61
lisa.ericson@stockholm.rfsl.se


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se