RFSL

RFSL och RFSL Ungdom: Sverigedemokraternas ökning djupt oroande

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 19:29 CEST

RFSL och RFSL Ungdom beklagar djupt och ser med stor oro på att Sverigedemokraterna i gårdagens val mer än fördubblade sitt stöd. Detta medan riksdagspartier som uttryckt stöd för hbtq-rättigheter, antirasism och mänskliga rättigheter i stort, i princip stod still eller minskade, och Fi, som tydligt profilerat sig som ett antirasistiskt parti som arbetar för hbtq-rättigheter, visserligen gick starkt framåt, men inte kom in i riksdagen. Djupt problematiskt är också det ökade utrymme som SD:s representanter på grund av valresultatet kommer att få i landets domstolar.

- Nu krävs strategiska och långsiktiga diskussioner om hur den nya situationen i riksdagen ska hanteras för att arbetet för hbtq-personers rättigheter ska kunna fortsätta. Partierna måste noga analysera sina resultat och sin politik för att hitta långsiktiga lösningar för hur Sverigedemokraternas väljarstöd och inflytande på sikt ska minska. Glädjande är att de andra partierna hittills varit tydliga med att de fortsätter sin enade front mot partiet, och vi förutsätter och kommer att följa att detta fortsätter, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

- Ansvaret är också stort för det civila samhället och vårt fortsatta arbete är enormt viktigt, oavsett om det är organisationer som våra som bland annat jobbar med att påverka politiska partier, eller om det är organisationer som jobbar på andra sätt. Vi måste alla fortsätta vårt förebyggande och direkta arbete mot rasism, homo- och transfobi. Kontakterna mellan bland annat antirasistiska rörelser, feministiska rörelser, funkisrörelser och hbtq-rörelser är viktigare än någonsin. Vi måste samarbeta och bygga allianser, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom

RFSL och RFSL Ungdoms valkampanj var ”Rösta för allas lika Rätt”. Arbetet för lika rättigheter fortsätter nu i den nya situation där vi nu befinner oss. Att 13 procent av väljarna valt att lägga sin röst på Sverigedemokraterna gör vårt och andras aktiva motstånd än viktigare. Vi kommer fortsätta vår kontakt med alla partier utom Sverigedemokraterna för att fortsätta söka stöd för vår politik som värnar om allas lika rätt.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se