RFSL

RFSL:s kongress: svenska politiker måste agera mot kränkningarna av mänskliga rättigheter i Grekland och Ryssland

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2012 21:01 CEST

RFSL:s kongress ser med stark oro på de systematiska kränkningarna som just nu sker av mänskliga rättigheter i Ryssland och Grekland.

I Ryssland benämns hbtq-personers arbete för sina rättigheter som ”propaganda” och människor som håller manifestationer och samlingar grips, åtalas och döms. Detta är uppenbara kränkningar av den grundläggande mänskliga rättigheten att samlas och fritt uttrycka sin åsikt.

I Grekland har myndigheter gripit och tvångshivtestat sexarbetare, migranter, asylsökande och transpersoner samt hängt ut dessa personer med namn och bild i tidningar. Dessutom innebär nya regler från april i år att myndigheter får sätta hivpositiva migranter och asylsökande i förvar utan annan orsak än att dessa är hivpositiva eller tillhör en grupp som är extra utsatt för att få hiv överfört. Dessa kränkningar måste omedelbart upphöra.

RFSL:s kongress instämmer därmed med det skarpa uttalande som FN:s organ för frågor som rör hiv och aids, UNAIDS, gjort om Grekland och uppmanar svenska politiker att göra detsamma.

RFSL :s kongress uppmanar svenska politiker att stå upp för mänskliga rättigheter och tydligt agera för att motverka den oroväckande politiska utvecklingen.

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, förbundsordförande, tel. 070-345 01 83

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se