RFSL

RFSL skickar öppet brev till USA:s regering med uppmaningen att upphöra med diskrimineringen av HIV-positiva vid inresa till landet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 15:41 CEST

RFSL uppmanar idag, i ett öppet brev, USA:s regering att upphöra med diskrimineringen av HIV-positiva vid inresa till landet

I ett öppet brev från RFSL uppmanas den amerikanska regeringen att upphöra med den diskriminering av hiv-positiva personer de utsätts för när de ansöker om inresetillstånd till landet.

- Vi vill med detta brev synliggöra den diskriminering som personer utsätts för när de ansöker om inresetillstånd till USA, säger Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL, i en kommentar.

- RFSL:s starka åsikt är att en diskriminering av hiv-positiva personer strider mot principen om människors lika rättigheter. Rättigheter som USA:s regering anser sig stödja, fortsätter Sören Andersson.

- Den restriktiva hållning USA:s regering har skickar klara signaler till de egna medborgarna likt andra länder att hiv-positiva personer är en samhällsfara och något som enbart existerar utanför landets gränser, avslutar Sören Andersson.


Brev återfinns längst ner i pressmeddelandet samt på www.rfsl.se

För vidare information kontakta RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson
0709-52 51 32.


RFSL:s förbundskansli

Tel: 08-50 162 900
E-post: press@rfsl.se


Öppet brev till Amerikas förenta staters ambassadör Stephen V. Noble

Bäste herr Stephen V. Noble

RFSL har reagerat mot USA:s officiella hållning vad gäller inresetillstånd för personer som är hiv-positiva.

USA tillhör den av de få länder som än i dag tillämpar en restriktiv inresepolicy för personer med positiv HIV-status. Det innebär att personers deltagande i konferenser, affärsresor, besök av släkt och vänner förhindras. Undantag görs endast om USA kan dra fördel av en individs resa till landet.

RFSL finner detta anmärkningsvärt för er regering, som anser sig stödja de mänskliga rättigheterna.

Genom USA:s officiella hållning kan stigmatiseringen av HIV-positiva fortlöpa, trots att mer än 25 år har gått sedan de första HIV-infektionerna upptäcktes. Er regerings förhållningssätt sänder tydliga signaler, inte bara till omgivande länder, utan även till era egna medborgare att HIV-infekterade individer är en samhällsfara och något som bara existerar utanför landets gränser.

RFSL:s starka åsikt är att diskriminering av HIV-positiva personer strider mot principen om människors lika rättigheter. HIV-positiva personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Rättigheter som USA har åtagit sig att stödja och värna om.

RFSL kräver härmed att USA:s regering upphör med sin diskriminering av HIV positiva i deras ansökan om inresetillstånd.

Med vänliga hälsningar

Sören Andersson
Ordförande RFSL