RFSL

RFSL uppmärksammar Stop Trans Pathologization 2012

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2012 18:03 CEST

Idag är det aktionsdagen för den internationella kampanjen STP 2012 – Stop Trans Pathologisation. RFSL vill uppmärksamma dagen med en uppmuntran till Socialstyrelsen att fortsätta sitt arbete med att internationellt driva på för att minska patologiseringen av transidentiteter i den revidering som just nu pågår av världshälsoorganisationen WHO:s diagnosmanual ICD 10.

Samtidigt vill vi uppmana regeringen att snarast möjligt lägga fram den proposition som slutligen ska ta bort tvångssteriliseringen av personer som vill ändra juridiskt kön – och också påminna om att denna ändring inte är den enda som behöver göras av könstillhörighetslagen. Mycket återstår att göra innan lagstiftningen respekterar alla människors rätt att definiera sitt eget kön och få sin könsidentitet juridiskt erkänd utan stigmatiserande och utestängande krav.

Det finns förebilder på andra platser i världen. Argentina har nyligen antagit en lag som är den första lagen i världen som helt och hållet utgår från respekten för människors könsidentitet. Lagen ställer inga krav på någon diagnos, eller några medicinska ingrepp, men de som önskar sådana ska erbjudas dessa utan kostnader.

Det finns mycket forskning som visar att behandling med hormoner och/eller kirurgi för den som vill ändra sitt kroppsliga könsuttryck ökar livskvalitet och räddar liv. För att få tillgång till sådan behandling måste en idag få en psykiatrisk diagnos. Vägen dit är lång och kantad av ovetenskapliga, påträngande tester, långa utfrågningar och ifrågasättande. Utredningarna har fått mycket kritik de senaste åren, bland annat i Socialstyrelsens granskning vars slutrapport kom 2010 och i etnologen Signe Bremers doktorsavhandling från förra året. Många är vittnesmålen om utredningar som gör att människorna som söker vård inte bara har en tuff resa framför sig utan faktiskt mår sämre efter att de fått kontakt med vården än innan. En del väljer, efter att ha hört historier eller själva varit patienter i den offentliga vården, att själva betala för sin vård privat eller utomlands för att slippa utsättas för dessa utredningar. Det kan bland annat innebära självmedicinering med okontrollerade preparat och leder till en högst patientosäker vård.

Det har dock hänt mycket på området under de senaste åren. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm beslutade strax efter sitt tillträdande att stryka en del av transdiagnoserna ur den nationella diagnoslistan. Efter Socialstyrelsens rapport från 2010, som visade på stora brister och ojämlikhet i vården som ges till transidentifierade, pågår nu en översyn och ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer inom myndigheten. Detta är mycket glädjande, men mycket arbete återstår innan vi kan känna oss säkra på att alla transpersoners rätt till vård tillgodoses och respekteras.

Inget land har enskilt ännu avpatologiserat alla transidentiteter. Det internationella pågående arbetet med att revidera världshälsoorganisationens diagnosmanual ICD 10 avvaktas. Mycket talar för att transdiagnoserna kommer att flyttas ut från psykiatrin, vilket välkomnas av den internationella transrörelsen. Tillgång till offentligt finansierad vård måste i denna process givetvis säkras för att människor inte skall drivas till en osäker och farlig svart marknad.

RFSL vill idag uppmana Socialstyrelsen att i det internationella arbetet med revideringen av diagnoser ta en ledarposition och driva på så att resten av transdiagnoserna också försvinner från psykiatrins kapitel. Det kommer starkt underlätta vårt gemensamma arbete med att förbättra transvården i landet och bidra till att fler kan få offentligt finansierad vård som inte bara hjälper och stöttar utan ökar livskvalitet och räddar liv.

Vi vill också uppmana Socialstyrelsen att säkerställa att förändringen av diagnosmanualen sker i samråd med det internationella transcommunityt. Den globala transorganisationen GATE, Global Action for Trans Equality, är inblandade i förändringsarbetet, men förankringen och dialogen måste också ske lokalt och med direkt berörda personer. Här har Socialstyrelsen en mycket viktig roll.

RFSL:s förbundsledning deltar just nu i ILGA Europes kongress i Dublin. Under eftermiddagen idag hölls den allra första publika manifestationen för transpersoners rättigheter utanför det irländska parlamentet, arrangerat av den irländska organisationen TransEducation AndAdvocacy. Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse och en av två ordföranden för Transgender Europe, var en av talarna på manifestationen.

Presskontakt:

Ulrika Westerlund, Förbundsordförande, telefon: 070-345 01 83

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se