RFSL

RFSL välkomnar besked från Högsta förvaltningsdomstolen: Skatteverket tvingas backa

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 10:10 CEST

Det juridiska ombud RFSL samarbetar med, juristen Kerstin Burman, har vunnit i ett rättsfall mot Skatteverket. Denna gång i ett fall med en man som Skatteverket registrerat som "skild partner, i stället för "skild", vilket bland annat avslöjat mannens byte av juridiskt kön.

Kammarrätten i Göteborg slog i en dom från den 30 december 2014 fast att det var fel av Skatteverket att i folkbokföringsregistret registrera en man som ”skild partner”. Mannen, som har bytt juridiskt kön, ville bli registrerad som ”skild”. Detta eftersom det annars är möjligt att få ut uppgifter om mannen som inte stämmer överens med hans egen identitet och nuvarande liv.

Skatteverket överklagade den 20 januari 2015 domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har domstolen meddelat att den inte beviljar prövningstillstånd i målet, vilket innebär att Kammarrättens dom är den som gäller.

Benämningen ”skild partner”, som Skatteverket själva tagit initiativ till att införa, signalerar mycket tydligt att mannens tidigare relation var ett registrerat partnerskap och mannen uppfattas då som att han levt i en samkönad relation och är homosexuell. Detta stämmer inte med mannens egen identitet och uppfattning om sin sexuella läggning. Om det dessutom framkommer att mannen levt i det registrerade partnerskapet med en kvinna är det möjligt att räkna ut att han tidigare var registrerad som kvinna i folkbokföringen. Detta strider enligt mannens ombud, juristen Kerstin Burman, som drivit fallet för RFSL:s räkning, mot Europakonventionens artikel 8 om rätten till privatliv och integritet.

Uppgiften om mannens civilstånd har aktualiserats i många olika sammanhang, som till exempel vid kreditprövningar, och vid varje sådant tillfälle har mannen uppfattas på ett sätt som inte stämmer med hans egen nuvarande identitet.

- Jag är oerhört lättad över vinsten, det har känts som en kamp mellan David och Goliat. Det är svårt för en privatperson att vinna mot en myndighet och alla dess resurser så jag är väldigt glad över den juridiska hjälp jag fått. Men det kommer bli verkligt för mig först när jag får se svart på vitt att de ändrat civilståndet, säger mannen som vill vara anonym.

- Det är förstås mycket glädjande att domstolarna värnar den enskildes integritet, men sorgligt att så självklara frågor måste avgöras av rättsväsendet istället för att den berörda myndigheten själv fattar den här typen av beslut, säger Kerstin Burman.

Fallet är ett av flera fall som RFSL, med hjälp av Kerstin Burman, drivit mot just Skatteverket. Samtliga fall har handlat om att Skatteverket själva infört beteckningar i folkbokföringsregistret som fått som konsekvens att enskildas privatliv kränks. De berörda personerna har samtliga varit transpersoner eller haft en transbakgrund. I november 2015 fick ett annat fall en slutgiltig lösning då Skatteverket själva drog tillbaka sin överklagan i ett mål som gällde rätten för transmän att registreras som sina barns fäder.

- Vi är glada över att rättsväsendet har haft större förståelse för de här frågorna än den ansvariga myndigheten. Vi ser också fram emot att få läsa Skatteverkets svar på det uppdrag de fick i årets regleringsbrev som handlade om hur ett antal andra fall gällande personer som bytt juridiskt kön ska lösas. Det vore bra om vi framöver slapp ta detta via domstolarna, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL. 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se