RFSL

RFSL välkomnar domslut i Europadomstolen och beklagar utveckling i S:t Petersburg

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2012 15:20 CET

Europadomstolen har idag funnit att Högsta domstolen inte gjorde fel när fyra män 2006 fälldes för hets mot folkgrupp. Männen hade på en gymnasieskola i Hälsingland delat ut flygblad där det bland annat stod att homosexuella hade "en moraliskt destruktiv inverkan på samhället" och var ansvariga för spridningen av hiv/aids.

Europadomstolen anser alltså inte att Sverige brutit mot de fyra målsägandes rätt till yttrandefrihet enligt Europakonventionens artikel 10.

– Att Europadomstolen så tydligt markerar att det i det här fallet var korrekt att döma för hets mot folkgrupp är mycket glädjande. Det var viktigt att få det klargjort att kränkande yttranden av det här slaget inte omfattas av konventionsskyddet, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

– Domen var efterlängtad av den europeiska hbt-rörelsen, eftersom det tidigare inte har funnits någon dom från Europadomstolen inom området hetsande mot homosexuella, säger Ulrika Westerlund, som också är involverad inom ett europeiskt nätverk där fall i Europadomstolen av betydelse för hbt-personers rättigheter bevakas.

Domen var enhällig, men två domare meddelade att de ”motvilligt” ställt sig bakom beslutet, men att det var det faktum att flygbladen delades ut på en skola som övertygade dem. Två andra domare tog istället till protokollet att de beklagade att domstolen inte tog chansen att ännu tydligare markera mot homofob hatpropaganda.

Domen sammanfaller i tid med en utveckling i motsatt riktning i andra delar av Europa. S:t Petersburg är på väg att anta en lag som förbjuder ”homosexuell propaganda”. I detta innefattas ”lockelser, positiva åsikter och kommentarer som främjar icke-traditionella sexuella relationer och familjeförhållanden, riktade till minderåriga”. För hbt-rörelsen i S:t Petersburg är det tydligt att denna lag avser att i det närmaste omöjliggöra deras arbete.

– Det är en tydlig illustration av hur olika det ser ut i olika delar av Europa just nu. Å ena sidan klargör Europadomstolen att Sverige gjorde rätt när HD tillämpade vår hetslagstiftning och lät denna väga tyngre än yttrandefriheten, i syfte att skydda homosexuella mot hetspropaganda – å andra sidan inskränker politiker i S:t Petersburg hbt-rörelsens yttrandefrihet genom en lag som i sig själv kan sägas bidra till homofobt hetsande genom att homosexualitet i lagen jämställs med pedofili. Liknande lagar finns dessutom redan på två andra platser i Ryssland, säger Ulrika Westerlund.

I Europadomstolens dom, som är avfattad i domstolens första instans (Chamber judgement) och kan överklagas inom en tremånadersperiod till högsta instans (Grand Chamber), slås det fast att den av Europakonventionen skyddade yttrandefriheten inte generellt kan anses skydda grovt kränkande och fördomsfulla yttranden om grupper.

Presskontakt: Förbundsordförande Ulrika Westerlund tel. 070 345 0183RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se