RFSL

RFSL välkomnar förslag från Utredningen om ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 18:21 CET

Utredningen, som bland annat har tittat på frågan om huruvida transpersoner ska inkluderas i hetslagstiftningen, har idag presenterat sitt betänkande. Utredaren föreslår flera glädjande förbättringar i skyddet för transpersoner.

Angående hets mot folkgrupp föreslår utredningen att bestämmelsen om hets utvidgas så att den omfattar även hot och uttryck för missaktning mot folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på könsidentitet eller könsuttryck. Också brottsbalkens bestämmelse om olaga diskriminering föreslås utvidgas till att omfatta även skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Slutligen föreslår utredningen att det i brottsbalkens straffskärpningsparagraf uttryckligen ska anges att det är en försvårande omständighet om ett motiv för brottet varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Samtidigt ersätts lagstiftningens nuvarande begrepp ”könsöverskridande begrepp och uttryck” generellt med begreppet ”könsidentitet eller könsuttryck”.

- Vi är mycket glada över att utredningen så entydigt kommit fram till att transpersoner behöver ges ett likvärdigt skydd i lagen med det skydd som ges på grund av bl.a. sexuell läggning. Transpersoner lever i hög grad utsatta för fientlighet och fördomar och är minst av allt betjänta av att få höra att den behandling de utsatts för som enskilda eller grupp inte är straffbar på samma sätt som om samma sak riktats mot en homosexuell person eller homosexuella som grupp, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Utredningen konstaterar rörande hets bl.a. att ”agitationen mot transpersoner ingår i och blandas med agitation mot hbt-personer i allmänhet” och att ”gärningsmannen sällan har klart för sig på vilken grund eller vilka grunder som han eller hon hetsar, annat än att agitationen riktas mot sådant som i gärningsmannens föreställningsvärd är ’onormalt’”.

- Vi förutsätter nu att en proposition till riksdagen kan presenteras av regeringen inom det närmsta året så att, vad gäller ändring i lagen om hets mot folkgrupp, ett nödvändigt konfirmerande andra beslut kan fattas av riksdagen efter valet 2018 och ett utvidgat förbud mot hets kan träda i kraft 2019, säger Ulrika Westerlund. 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se