RFSL

RFSL välkomnar förslag om assisterad befruktning och utredning om surrogatmödraskap

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 15:16 CET

Riksdagens socialutskott har idag fattat två banbrytande beslut på det familjepolitiska området: dels om att begära ett lagförslag från regeringen om rätt till assisterad befruktning inom sjukvården för ensamstående kvinnor, och dels om att begära att en utredning tillsätts kring surrogatmödraskap.

– Det är två mycket viktiga beslut riksdagen nu äntligen kommer att fatta. I förlängningen kommer detta att innebära ett förstärkt skydd för de barn som kommer till på dessa sätt, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Ensamstående kvinnor måste idag söka sig utomlands om de vill få tillgång till assisterad befruktning. I motsats till vid assisterad befruktning inom svensk sjukvård garanteras då inte barnet framtida vetskap om sitt biologiska ursprung. När det gäller barn som tillkommit efter surrogatmödraskap är den juridiska situationen otillfredsställande och oklar, vilket den föreslagna utredningen kommer få till uppgift att komma med förslag på lösningar av.

– Det förekommer fall där föräldrar till barn som tillkommit genom surrogatmödraskap möter oförstående sociala myndigheter som inte önskar erkänna bådas föräldraskap eller att barnet har sin hemvist i Sverige. Det är därför mycket glädjande att riksdagen nu vill utreda hur man bäst reglerar surrogatmödraskap, såväl i Sverige som när det skett utomlands, säger Ulrika Westerlund.

Socialutskottet skriver i sitt betänkande att ”det är otillfredsställande med ett regelverk som gör skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar och menar att tiden nu är mogen att jämställa par och ensamstående när det gäller rätten till behandling med assisterad befruktning”. En utredning om surrogatmödraskap anser utskottet bör ”utgå från ett brett perspektiv som inkluderar juridiska och etiska frågeställningar samt ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden”.

– Sverige kan nu ta ytterligare ett välkommet steg mot en jämlik juridisk situation mellan olika typer av föräldraskap, vilket är något RFSL ser fram emot med stor glädje, avslutar Ulrika Westerlund.

RFSL välkomnar särskilt medvetenheten i betänkandet om vikten av att göra etiska avvägningar. Detta bland annat för att säkerställa att kvinnor inte utnyttjas eller kommer till skada på annat sätt i överenskommelser om surrogatmödraskap.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se