Riksförsäkringsverket

RFV:s halvårsprognos: Kostnaderna minskar för sjukpenning men ökar för förtidspension

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 12:38 CEST

Kostnaderna för sjukpenning minskar i år och nästa år och regeringens mål om en halvering av antalet sjukpenningdagar är i sikte. Samtidigt ökar kostnaderna för förtidspension på grund av att fler blir förtidspensionerade. Det framgår av RFV:s halvårsprognos för kostnaderna för sjukförsäkringen.

– Oroande ökning. Utvecklingen vad gäller sjuk- och aktivitetsersättning (f. d. förtidspension) är mycket oroande. Det är en utslagning från arbetsmarknaden som både drabbar individen och samhällsekonomin. I många fall är förtidspensionering oundvikligt när människor varit borta från arbetsmarknaden länge. Men fler måste komma tillbaka från sjukskrivning och sjukersättning. För att klara problemen måste vi skapa en arbetsmarknad där också människor som inte alltid är fullt produktiva kan ha en uppgift. En sådan arbetsmarknad kan också lättare ta emot människor som varit sjukskrivna och som behöver nya uppgifter för att kunna fortsätta arbeta, säger Anna Hedborg, generaldirektör, RFV.

Närmare 36 miljarder i sjukpenning. I år räknar RFV med att kostnaderna för sjukpenningen ska uppgå till närmare 36 miljarder kronor (40,5 miljarder kronor år 2003). Nästa år väntas kostnaderna sjunka till 31,4 miljarder kronor och år 2007 förutser RFV en kostnad på drygt 26 miljarder kronor. Till ovannämnda kostnader kommer statens kostnader för ålderpensionsavgift på sjukpenningen.

Halveringsmål i sikte. Antalet dagar med sjukpenning minskar alltså de kommande åren, vilket beror dels på att färre blir sjukskrivna, dels på att sjukskrivningarna blir kortare i genomsnitt. Regeringens mål om en halvering av antalet dagar med sjukpenning är i sikte. RFV justerar dock upp sin prognos från i maj något eftersom utvecklingen med minskat antal dagar inte varit tillräckligt stark de senaste månaderna.

80 procent nästa år. Men även om antalet dagar minskar så minskar kostnaderna inte riktigt i samma utsträckning eftersom RFV räknar med att medelersättningen ökar. Det beror i sin tur på att ersättningsnivån väntas öka till 80 procent nästa år samt att de försäkrades inkomster ökar.

54 miljarder till förtidspension. Kostnaderna för såväl sjuk- och aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) som för rehabiliteringspenning ökar kraftigt under kommande år enligt RFV:s prognos. Kostnaderna för förtidspension väntas uppgå till drygt 54 miljarder i år och 57,5 miljarder nästa år. Kostnader för ålderspensionsavgift tillkommer.

Oförändrade totala kostnader 2007. På lång sikt till och med år 2007 väntas de totala kostnaderna för sjukpenning, rehabiliteringspenning och förtidspension ligga kvar på dagens nivå. De totala kostnaderna väntas då uppgå till närmare 93 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för ålderpensionsavgift.

Sakkunniga:
Bertil Thorslund,
08- 786 98 10

Hillevi Rydh, (Sjuk- och aktivitetsersättning),
08- 786 95 43

Fredrik Östbom, (Sjukpenning),
08-786 95 83



Presskontakt:
08-786 98 88

Robin Lapidus
08-786 97 21
070-211 97 21


Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se