Rg19 i Norden AB

Rg19 expanderar genom övertagande av LAN-Assistans verksamhet i Stockholm – LANSourcing

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 14:10 CEST

Rg19 har tecknat ett avtal som innebär att Rg19 övertar LANSourcing – en verksamhet inom LAN Assistans. Affären är ett led i Rg19´s tillväxtstrategi och syftar till att kunna ta större åtaganden hos strategiska kunder genom att komplettera sitt erbjudande inom området för IT-drift-, säkerhet-, UNC- och kommunikationstjänster. Övertagandet, som beräknas vara genomfört 2014-05-15 innebär att befintlig verksamhet inom LANSourcing övergår till Rg19.

Rg19 är Industri-Matematiks tidigare driftavdelning som efter ett utköp 2013 numera verkar som ett ägarlett IT-driftbolag med inriktning mot säker applikationsdrift för kritisk och transaktionsintensiv verksamhet inom t.ex. detaljhandel, distribution och logistik.

- Vi ser den här affären som ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi och den är helt i linje med den ambition vi har att kunna hjälpa våra strategiska kunder med större åtaganden, säger Pierre Strandelin, VD på Rg19. Det finns många delar i LANSourcings verksamhet som har god potential att utvecklas, men vi måste nu få tid att noggrant genomlysa verksamheten under den pågående rekonstruktionen för att utreda att bolagets kapitalbehov inte överstiger de förutsättningar som ligger till grund för affären. Jag har dock en stor förhoppning om att vi tillsammans kan hitta synergier och utveckla varandras erbjudanden inom bland annat applikationsdrift, säkerhet och kommunikationstjänster.

LAN Assistans beslutade alldeles nyligen att inleda en företagsrekonstruktion för LANSourcing med anledning av att verksamheten inte har haft en tillfredsställande utveckling. Nu får LANSourcing en bättre hemvist och en långsiktig ägare som kan vidareutveckla strategiskt viktiga kompetensområden inom verksamheten.

- Vi är mycket glada att vi nu hittat en bra möjlighet för att delar inom LANSourcings verksamhet ska kunna utvecklas framåt och att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara inom Rg19, säger Attila Földhazi, VD på LAN Assistans. Inom LANSourcing finns också en viktig kundbas vilket medför goda utsikter för en framtida positiv utveckling. Nu inleds en djupare genomgång av LANSourcings verksamhet som ska ligga till grund för beslut om hur de sammanslagna verksamheterna ska organiseras och vilka områden som kan vidareutvecklas inom Rg19. Alla kundåtaganden inom LANSourcing fullföljs enligt avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pierre Strandelin, CEO Rg19 i Norden AB, Tel: +46 (0)70 873 30 00, pierre.strandelin@rg19.se

Rg19s verksamhet har sitt ursprung i det svenska it-företaget Industri-Matematik (IM). IM grundades 1967 och kärnverksamheten var att utveckla och, till kunder på licens, tillhandahålla verksamhetskritiska logistiksystem, som ett stöd i affärsprocessen av distributionsledet i stora handels- och industriföretag. 1996 startade IM en fristående hostingverksamhet som erbjöd drifttjänster till IM:s logistiksystemkunder, IM Teknik. Tidigare ingick IM i CDC Software, men är sedan 2012 en del av Aptean med huvudsäte i Atlanta. Under våren 2013 avyttrade Aptean IM Teknik hostingverksamheten till privata ägare som bildade bolaget Rg19 i Norden AB. Rg19s tre huvudområden är drift, integration och säkerhet, med inriktning mot logistiklösningar och höga transaktionsnivåer.

Bild: Torgny Nilsson och Attila Földhazi, LAN Assistans – Pierre Strandelin och Patrik Nilsson, Rg19.


Med engagemang, teknisk kompetens och förståelse för logistik- och affärsprocesser ansvarar vi för drift, integration och säkerhet. Med vår IT-drift säkerställer vi affärsnyttan med applikationer och system för våra kunder. Vi förser våra kunder med spetskompetens.