Rg19 i Norden AB

Rg19 växer genom samgående med server- och lagringsspecialisten LOAD

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 13:00 CEST

Rg19 har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska företaget LOAD. Bolaget är inriktat på försäljning av server- och lagringslösningar med en stark position inom IBMs Power och Storage-produkter. Affären, som är ett led i Rg19s tillväxtstrategi, förstärker och breddar Rg19s erbjudande till kunder i Sverige och övriga Norden. Verksamheten i LOAD har idag cirka 45 medarbetare som genom förvärvet övergår till Rg19.

Genom samgåendet med LOAD växer Rg19s verksamhet betydligt, det sammanslagna bolaget kommer att bestå av cirka 100 medarbetare och ha en omsättning som uppgår till drygt 300 MSEK. LOAD tillför dessutom Rg19 värdefull kompetens, framförallt inom IBMs Power & Storageprodukter och automationslösningar men också inom SAP HANA, plattformen för analys av information i realtid.

-Vi ser en stor potential i den här affären som vi är övertygande kommer att skapa ytterligare värde för såväl befintliga som nya kunder, säger Pierre Strandelin, VD för Rg19. Genom att expandera vår verksamhet får vi större kapacitet som gör det möjligt för oss att ta oss an större och längre åtaganden. Det är också en stor glädje att få välkomna 45 nya medarbetare som genom erfarenhet och kompetens kommer att bidra till en fortsatt positiv tillväxt och en vidareutveckling av vår verksamhet och våra kunderbjudanden.

Förstärkt samarbete med IBM
Både Rg19 och LOAD har sedan tidigare haft strategiska samarbeten med IBM. Genom sammanslagningen blir det gemensamma bolaget nu IBMs största samarbetspartner i Sverige och kan även fördjupa samarbetet inom områden såsom cloud och automation.

För LOAD är sammanslagningen också ett resultat av en kund- och marknadsdriven affärsutveckling. Verksamheten har i huvudsak varit fokuserad på traditionella transaktionsbaserade server- och lagringsaffärer. Som följd av ökad efterfrågan av omvandling till andra affärsmodeller, som tjänsteleveranser och molnlösningar, blir Rg19 en möjliggörare för att kunna förverkliga en sådan transformation.

-Vi är mycket glada för att vår verksamhet kan utvecklas vidare framåt och att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara inom Rg19, säger Kim Quarnström VD för LOAD System. Inom LOAD har vi en stor och viktig kundbas med en omfattande andel uppdrag inom branscher såsom bank, media, hälso- och sjukvård och tillverkande industri. Tillsammans med Rg19 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett bredare erbjudande och nya leveransmodeller, vilket är helt i linje med hur våra kunders behov har utvecklats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pierre Strandelin, VD Rg19 i Norden AB, Tel: +46 (0)70 873 30 00, pierre.strandelin@rg19.se
Kim Quarnström VD LOAD System,Tel: +46 (0) 709 73 66 22, kim.quarnstrom@load.se

Om Rg19 Rg19 är en etablerad leverantör av drifttjänster och är specialiserade inom området applikations- och systemdrift. Med lång erfarenhet, hög kompetens och djup förståelse för logistik- och affärsprocesser förädlar vi driften av våra kunders affärskritiska system. Med de förvärv som gjorts genom åren erbjuder vi också kundanpassade lösningar för molntjänster, BI och Analys. Rg19 har sitt ursprung i Industri-Matematik men verkar sedan 2013 som fristående bolag med verksamhet i Norden och bas i Stockholm. Vi är ett dynamiskt och innovativt företag med en personlig närhet till våra kunder. www.rg19.se

Om LOAD LOAD designar, implementerar och driftar infrastrukturlösningar som möter extremt höga krav på tillgänglighet och prestanda. 2014-2015 utsågs vi till Business Partner of the Year av IBM. LOADs kunder finns bland annat inom finanssektorn, media, tillverkningsindustrin samt hälsa och sjukvård där driftstopp i verksamhetskritiska system kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. www.load.se

Med engagemang, teknisk kompetens och förståelse för logistik- och affärsprocesser ansvarar vi för drift, integration och säkerhet. Med vår IT-drift säkerställer vi affärsnyttan med applikationer och system för våra kunder. Vi förser våra kunder med spetskompetens.