DSVM Group

RGS 90 öppnar anläggning för jordmassor i Göteborg

Pressmeddelande  •  2013-03-04 11:47 CET

Den nya anläggningen drivs av RGS 90, är 50 000 m2 stor och kan ta emot upp till 200 000 ton jordmassor om året. När jorden sorterats och behandlats kan sedan merparten återanvändas – för t ex nybyggnad eller i bullervallar.

Anläggningen i Torslanda är den enda kompletta anläggningen i Göteborg som har tillstånd att ta hand om alla typer av förorenad jord. Även behandling av oljeförorenade jordar sker på anläggningen, vilket är en viktig del av verksamheten.

En region i stark utveckling

Västsvenska paketet, Marieholmstunneln, Kvillebäcken, Södra Älvstaden … Göteborgsregionen är en av landets mest expansiva när det gäller att bygga ny infrastruktur och nya bostäder. Och med expansionen följer behovet av att ta hand om alla förorenade jordmassor.

Skärpta krav i definitionen av förorenad jord

Förorenad jord har alltid funnits. Problemet har varit att tidigare har jorden körts direkt till deponier, utan att någon haft riktig kontroll på vad den innehållit. Idag ska jordar klassificeras och behandlas på ett mycket mer kontrollerat sätt än för bara några år sedan. Ett exempel är de överskottsmassor som vid dikesrensning av motorvägar förut gick till traditionella tippar. När det nu tas prover, visar det sig att jorden är full av föroreningar. Den jorden tar nu RGS 90 hand om.

Störst, med möjlighet att växa

– RGS 90 har anläggningar från Vilhelmina i norr till Ystad i söder, där anläggningen i Torslanda är vår största, säger RGS 90 VD David Rhudin, och fortsätter.. Men om marken ändå inte skulle räcka till i framtiden, har vi möjlighet att växa med ytterligare 20 000 m2, och med tanke på dynamiken i regionen och de skärpta kraven är det ingen omöjlighet.

Vid ytterligare frågor ring:

VD, David Rhudin, Tel +46 72 230 27 29

Affärsområdeschef, Erik Björklund, Tel +46 70 425 49 37

RGS 90 AB är del av DSVM Group, en av nordens ledande aktörer inom rening av jord, återvinning och grustäkter med tillhörande transportlösningar och totalleveranser.

Nettoomsättningen har på fem år ökat med nära 250 procent till ca 4.5 miljarder svenska kronor. Störst marknadsandel har vi i Danmark, men största omsättningsökningen har vi i Sverige, där företag som GDL och RGS 90 fortsätter att expandera.


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.