Active Biotech AB

RhuDex® avslutar fas I-studier positivt

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:17 CET

Avidex och Active Biotech meddelade idag att produktkandidaten RhuDex®, framgångsrikt avslutat två fas I-studier där man studerat produktens säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik i friska frivilliga.

Avidex kommer nu att starta en pilot fas I/II dubbel-blind doseskaleringsstudie i RA-patienter (patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit). Syftet med studien är att undersöka säkerheten och farmakokinetiken samt interaktionen mellan RhuDex® och andra läkemedel. Rekrytering av patienter förväntas påbörjas från mitten av 2006.

För Active Biotech innebär avtalet med Avidex att en initial ersättning erhölls 2002 samt att delmålsbetalningar kan erhållas på upp till 5,8 miljoner brittiska pund samt att royalties på framtida försäljning erhålls. Active Biotech erhöll en delmålsbetalning från Avidex då fas I-studien inleddes under första halvåret 2005.

För att läsa hela pressmeddelandet från Avidex, besök www.avidex.com/pages/media_investors/2/index.html

Lund den 9 mars 2006
Active Biotech AB(publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
www.activebiotech.com

Avidex är ett bioteknikföretag inriktat på utvecklingen av småmolekyler och proteinläkemedel som involverar T-cellsreceptorn, antingen som "drug targets" eller som läkemedel. Avidex har två nyckelprogram inriktade på nya behandlingsmetoder för cancer, inflammation och autoimmuna sjukdomar. Avidex genombrott inom monoklonala T-cellsreceptorer (mTCR) har möjliggjort produktion av humana, lösliga T-cellsreceptorer. Dessa mTCRs kan leverera immunologiska effektormolekyler till cancerceller och blockera T-cellsaktiveringen vid autoimmuna sjukdomar.

Avidex bildades 1999 genom en avknoppning från Oxfords universitet. Avidex har 39 anställda och är baserat i Milton Park, nära Oxford, England. Företaget har fram tills idag anskaffat kapital om över 35 miljoner brittiska pund, vilket inkluderar investorerna Advent Venture Partners, Oxford Technology Venture Capital Trust plc samt Quester och Syngenta.

www.avidex.com