Ideon Science Park

Rickard Mosell blir vd på Ideon Innovation

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:05 CET

Vid årsskiftet genomfördes en bolagisering av verksamheten och en rekryteringsprocess av en vd påbörjades. Den som fick förtroendet att ta Ideon Innovation in i framtiden och bli dess förste vd är Rickard Mosell som har en gedigen bakgrund från olika typer av entreprenörs- och innovationsarbete.

Ideon Innovation startade sin verksamhet 2004 och har sedan dess varit en av Sveriges mest framgångsrika inkubatorprocesser tillsammans med STING i Stockholm, Chalmers i Göteborg och MINC i Malmö. Vid årsskiftet genomfördes en bolagisering av verksamheten och en rekryteringsprocess av en verkställande direktör påbörjades.

Patrik Andersson har under de senaste två åren haft verksamhetsansvaret för Ideon Innovation. Han har under denna tid genomfört en omfattande förändringsprocess och byggt en ny struktur med ett vässat innehåll. Ideon Innovations inkubatorprocess har också nyligen flyttat in i det nya innovationscentret Ideon Agora och antalet företag i processen är i dag fler än någonsin.

Patrik Andersson har dock i det här läget valt att inte fortsätta i denna roll på Ideon Innovation utan kommer under den närmsta framtiden att ge sig in i andra spännande projekt inom innovationsbranschen på nationell nivå. En förändrad familjesituation har varit en viktig beslutsparameter för Patrik.

Vi vill tacka Patrik Andersson för en mycket god och gedigen insats för Ideon Innovation och svensk innovation i stort och önskar honom lycka till.

Den som fick förtroendet att ta Ideon Innovation in i framtiden och bli dess förste vd är Rickard Mosell.

Mosell har i bagaget en juristexamen från Lunds universitet och en gedigen bakgrund från olika typer av entreprenörs- och innovationsarbete. Han kommer närmast från MINC i Malmö där han varit med att bygga upp inkubatorverksamheten från grunden.

Han har en mångårig erfarenhet av affärsutveckling, projektledning och innovationsrådgivning från bland annat ik2, MINC, Almi Företagspartner och CONNECT Skåne och sedan 1999 har han varit affärsrådgivare i drygt 3.000 bolagsprojekt.

Rickard Mosell är en auktoritet i branschen och besitter ett väletablerat och brett nätverk inom både offentlig sektor och privat näringsliv och har förmåga att framgångsrikt kommunicera över, och hitta kontaktytor i, gränslandet mellan entreprenör och etablerade företag. Han är också en sakkunnig debattör och efterfrågad föredragshållare inom entreprenörskap.

"Det här är en kanonrekrytering vi är mycket glada för. Att leda en inkubatorverksamhet in i framtiden är inget självspelande piano, men vi är helt förvissade om att Rickard Mosell har alla de förutsättningar man behöver för att lyckas", säger Hans Möller, vd på Ideon Science Park och styrelseordförande i Ideon Innovation.

Om Ideon Innovation

Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet. Med stöd av våra värdeskapande aktiviteter inom bland annat strategi- och affärsutveckling, pr/marknadsföring, finansiering, affärsrådgivning/bolagsstyrning och nätverksbyggande skapar vi ideala förutsättningar för nystartade innovativa bolag att bli framgångsrika och nya jobb och skattekronor åt samhället.

Innovationssystemet i Lund utvärderar cirka 500 idéer per år inom en rad olika branscher. För de företag som klarar inträdeskraven väntar en tuff kvalificeringsprocess där årligen endast 7-10 bolag antas till Ideon Innovations inkubatorprocess på 24 månader. Sedan 2002 har verksamheten bidragit till ett 50-tal svenska företags framgångar med årlig omsättning på cirka MSEK 200 och som skapat sysselsättning för runt 400 personer. Inkubatorverksamheten som i dag är Ideon Innovation har funnits på Ideon Science Park i Lund sedan 1986 och är en viktig del i Lunds kommuns näringslivsstrategi. Läs mer på www.ideoninnovation.se.