Centerpartiet

Rickard Nordin: Tveksamt med skatt på förnybar energi

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 13:59 CET

Energiminister Ibrahim Baylan och Norges olje- och energiminister Tord Lien presenterade i dag ändringar i avtalet som reglerar samarbetet med den gemensamma marknaden för elcertifikat. Förändringarna innebär att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 från 26,4 till 28,4 TWh.

Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin välkomnar beskedet.

- Vi slog fast i vårt valmanifest att vi vill höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet. Att regeringen nu gör det är något vi välkomnar. När propositionen läggs fram kommer vi att läsa den och ta ställning till hela innehållet, säger han.

Samtidigt tar regeringen bort skatteundantaget för icke yrkesverksam produktion av vindkraftsel från 2016.

- Vi ställer oss mycket tveksamma till att lägga på en skatt på förnybar energi som regeringen nu gör. Den åtgärden minskar mängden förnybar energi i Sverige, vilket går emot de fossilfria ambitioner som regeringen säger sig ha, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.