Ricoh Sverige AB

Ricoh bland världens mest hållbara företag för sjunde året i rad

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 13:46 CET

London, 3 februari 2011, Ricoh Europe PLC – För sjunde året i rad uppmärksammas Ricoh som en av världens 100 mest hållbara företag. Ricoh är specialist inom lösningar för dokument- och informationshantering, MDS (Managed Document Services) och grafisk produktion. 2011 års Global 100-lista presenteras under det årliga Economic Forum i Davos, Schweiz.

Erkännandet återspeglar inte bara Ricohs engagemang för hållbarhet för egen del, utan även ett engagemang att öka hållbarheten hos sina kunder genom miljömedvetande och leverans av hållbara innovationer som ger energi- och kostnadsbesparingar.

Tom Wagland, miljöansvarig på Ricoh Europe säger att “Vi är glada att vi än en gång erkänns som ett av världens hundra mest hållbara företag. Hållbara innovationer utgör grunden för hur Ricoh bedriver sin verksamhet. Miljöledning omfattar alla delar av företaget – från forskning och utveckling, produkternas livscykel och logistik till vårt förhållande till leverantörer och hur vi mäter vårt totala affärsresultat.”

Ricoh kombinerar miljöansvar med strategier för optimerad affärsutveckling för att påskynda både miljöanpassning och lönsamhet samtidigt. Alla Ricohs kontor över hela världen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001 och alla fabriker har en policy som innebär att inget avfall går till deponi.

Att Ricoh finns på Global 100-listan är också ett erkännande av företagets aggressiva strategi för att minska koldioxidutsläpp, vilket lett till att sedan 2007 har Ricohs koldioxidavtryck minskat med 45 000 ton.

Företagen på Global 100 har valts ut bland 3 500 företag inom alla branscher. De har granskats i detalj, jämförts med sina branschkollegor och bedömda att vara de globala organisationer som är mest proaktiva i sitt arbete avseende miljö, samhällsansvar och företagsledning.

Global 100 lanserades 2005 och är ett årligen återkommande projekt som startats av Corporate Knights. Under 2010 samarbetade Corporate Knights med tre strategiska partners för att identifiera de 100 mest hållbara företagen i världen. Teamet som arbetade med att ta fram listan inkluderade Inflection Point Capital Management – ett riskkapitalbolag med fokus på hållbar utveckling grundat av Dr. Matthew Kiernan, Legg Mason's Global Currents Investment Management och Phoenix Global Advisors LLC (ett rådgivnings- och teknikforum med inriktning på hållbar utveckling).

Global 100 – huvudsakliga bedömningskriterier

Energieffektivitet:                    Försäljning / Total direkt och indirekt energiförbrukning

Koldioxideffektivitet:                 Försäljning / Totalt utsläpp av CO2 och CO2-liknande ämnen

Vatteneffektivitet:                    Försäljning / Total vattenförbrukning

Avfallseffektivitet:                    Försäljning / Total mängd producerat avfall

Mångfald, ledarskap:                 % kvinnliga styrelsemedlemmar

Lönesättning, CEO-                  Förhållandet mellan högst betald CEO och lön för genomsnittlig arbetstagare

genomsnittlig anställd:               (genomsnitt på 3-årsbasis)
% betald skatt:                        % rapporterad skatteskyldighet betald kontant (genomsnitt på 3-årsbasis)

Säkerhetseffektivitet:                Försäljning / förlorad tid p.g.a. olycka/dödsfall

Lön efter hållbarhet:                 Om minst en högre tjänsteman har sin lön kopplad till hållbarhet

Innovationskapacitet:                 FoU / försäljning (genomsnitt på 3-årsbasis)

Transparens:                            Procentuell poäng för av företaget levererad data och nivå för
                                              hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initiative)

Du hittar hela listan för 2011 Global 100 på www.global100.org

För mer information, kontakta:

Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel.: +44 (0)20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com
Webb: www.ricoh-europe.com
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh

Ricoh Company, LTD (”Ricoh Company”) är ett teknologiskt världsledande företag inom dokumenthantering för kontor och grafisk produktion. Ricoh arbetar med organisationer över hela världen för att modernisera arbetsmiljöer och effektivisera dokumenthantering. Med sina 108 500 medarbetare världen över bedriver Ricoh verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.

 

Ricoh Europe Holdings PLC är ett börsnoterat aktiebolag och Ricoh Companys EMEA­huvudkontor med verksamhet i London, Storbritannien och Amstelveen, Nederländerna. För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2010 uppgick intäkterna från Ricohs EMEA-verksamhet till 458,5 miljarder YEN, ($ 4,5 miljarder). Ricoh Companys globala försäljning uppgick till totalt 2 016 miljarder YEN ($ 21 miljarder) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2010. www.ricoh-europe.com

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Ricoh Sverige har cirka 650 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och samarbete med ytterligare cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 600 miljoner SEK. www.ricoh.se