Ricoh Sverige AB

Ricoh Europe uppmanar verksamheter att förbättra säkerheten för verksamhetskritiska dokumentprocesser

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 13:52 CET

Ricoh Europe, London, 8 november 2011 – Ricoh Europe välkomnar en ny undersökning utförd av analytikerna Quocirca[1] som avslöjar att verksamheter tar onödiga risker genom att ha en splittrad inställning till informationssäkerhet. Enligt undersökningen har 70 procent av verksamheterna som granskats drabbats av en eller flera oavsiktliga dataöverträdelser relaterade till utskrifter, men endast 15 procent är oroliga för att förlora data genom skrivare eller multifunktionella produkter.

Resultaten stämmer överens med en undersökning utförd på uppdrag av Ricoh där verksamheter i Europa listade säkerhet som högsta prioritet[2] (67 procent) för att förbättra sina verksamhetskritiska dokumentprocesser, men endast 43 procent kan begränsa åtkomsten till alla elektroniska konfidentiella verksamhetskritiska dokument. Undersökningen avslöjade också att bara 39 procent av verksamheterna kan redovisa alla sina verksamhetskritiska dokument, vilket betyder att mer än hälften inte vet vem som kommer åt, redigerar, skriver ut eller kopierar deras viktiga information. Situationen är mest markant i Norden och Frankrike, där endast en av tre organisationer kan redovisa alla verksamhetskritiska dokument.

Quocirca vill att organisationer ska inkludera utskriftssäkerhet i en bredare strategi för informationssäkerhet. Analytikern Louella Fernandes säger: ”Vår undersökning visar att en organisations effektivitet och säkerhet för dokument bara kan vara lika stark som dess svagaste länk. Mot bakgrund av den fortsatta betydelsen av dokumenthantering bland verksamheter kan frågan om utskriftssäkerhet inte förbises längre. Utskriftssäkerhet behöver en övergripande strategi som kombinerar utbildning, regler och teknologi, och verksamheter bör leta efter ett företag som erbjuder utskriftstjänster, och har goda säkerhetsreferenser, att sköta deras verksamhetskritiska information.”

Denna åsikt stöds av Ricoh, och Carsten Bruhn Executive Vice President, Ricoh Europe, säger: ”Nyckeln till hur man hanterar långtgående effekter av verksamhetskritiska dokumentprocesser är att försäkra sig om att det finns en granskning från början till slut över organisationen. Att granska kunskapsutbyte, produktivitet och säkerhet som isolerade komponenter kommer inte att resultera i optimala förbättringar inom europeiska verksamheter. Det är nödvändigt att titta på dem tillsammans och granska processerna, människorna och teknologin i kombination.

”Precis som att inte prioritera informationssäkerhet kan få långtgående negativa effekter för verksamheter, kan optimering av verksamhetskritiska dokumentprocesser med rätt verktyg och utbildning resultera i stora fördelar gällande säkerhet. När information lättare delas inom en organisation kommer anställda i verksamheter att uppleva ökad effektivitet och produktivitet samt ha vetskap om att deras information är säker.”

Ricoh Process Efficiency Index kan laddas ner från www.ricoh-europe.com/thoughtleadership. Verksamheter kan även delta i en undersökning på nätet för att avslöja deras största oro över sina egna dokumentprocesser på www.ricoh-europe.com/thoughtleadership, eller lära sig mer om säkerhet på www.ricoh-europe.com/securitymatters.

-slut-

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson/Louise Yarrall
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com
Hemsida: www.ricoh-europe.com
Hitta oss på Facebook: www.ricoh-europe.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope

Registrera dig på Ricoh media centre: www.ricoh-europe.com/press

Eller

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Tel. 08-734 18 68
E-post: magnus.christerson@ricoh.se 
Hemsida: www.ricoh.se

[1] Closing the print security gap, oktober 2011, Quocirca – www.quocirca.com/reports/624/closing-the-print-security-gap  

[2] Ricoh Process Efficiency Index, juni 2011, utförd av Coleman Parkes Research – www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

Om Ricoh
Ricoh Company, LTD (Ricoh Company) är ett Fortune 500-företag som specialiserar sig på teknik och tjänster för effektivisering av dokumentintensiva affärsprocesser. Effektiviseringen uppnås via Ricohs expertis inom Managed Document Services, Production Printing, Office Solutions och IT Services. Genom att samarbeta med Ricoh kan företag effektivisera sina arbetsmetoder, öka sin lönsamhet och dela sina kunskaper inom sina organisationer mer effektivt. Med cirka 109 000 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.

Ricoh Europe Holdings PLC är ett börsnoterat aktiebolag och Ricoh Company EMEA:s huvudkontor med verksamhet i London, Storbritannien och Amstelveen, Nederländerna. För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011 uppgick intäkterna från Ricohs EMEA-verksamhet till 413,9 miljarder YEN (ca 4,99 miljarder USD). Ricoh Companys globala försäljning uppgick till totalt 1 942 miljarder YEN (ca 23,4 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011.

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Ricoh Sverige har cirka 650 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK.

Om Ricoh Process Efficiency Index
Ricoh Process Efficiency Index utfördes av det oberoende undersökningsföretaget Coleman Parkes på uppdrag av Ricoh Europe. De tillfrågade i undersökningen var fullt ansvariga för verksamhetskritiska dokumentprocesser inom organisationen och var anställda inom: finans/revision, försäljning, personal- eller löneavdelning, kund- eller klientinformation, juridik, och lager- och distribution. Undersökningen utgjordes av 458 telefonintervjuer inom stora (1 000+ anställda) organisationer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark), Spanien, Schweiz och Storbritannien. Organisationerna arbetar inom områdena för utbildning, juridik, allmännyttiga tjänster, sjukvård, tillverkning och finansiella tjänster. Kvalitativa intervjuer hölls även med europeiska CIO:er för att få ytterligare redogörelser om verksamhetskritiska dokumentprocesser.