Ricoh Sverige AB

Ricoh tecknar strategiskt treårsavtal – Jönköpings kommun har gjort sitt vägval för optimal dokumenthantering

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2011 20:00 CEST

I dagarna har Ricoh och Jönköpings kommun tecknat ett treårsavtal inom dokumenthantering. Det är ett omfattande avtal som vunnits av Ricoh i hård konkurrens via en offentlig upphandling. 

IT-företaget Ricohs utveckling i Jönköping med omnejd kan sedan en längre tid
tillbaka liknas vid en stor positiv spiral. Företaget har fått stor uppmärksamhet på den småländska marknaden ur flera perspektiv – genom företagsförvärv och en utökad personalstyrka i Jönköping från 10 till cirka 40 medarbetare men framför allt för sin nyutvecklade IT-tjänsteportfölj med flera innovativa koncept.

Ett av dessa koncept riktar sig mot utbildningssektorn där man redan idag levererar allt från egenutvecklade skoladministrativa system och centraliserade driftslösningar till slutanvändarnas, dvs. lärares och elevers, dagligen använda digitala enheter, såväl stationära som bärbara datorer och iPads.

Hand i hand med detta har affärerna avlöst varandra, nu senast med det nytecknade treårsavtalet inom dokumenthantering med Jönköpings kommun. Avtalet innebär i korthet att Ricoh kommer att leverera, driftsätta och underhålla upp till 900 skrivare och multifunktionslösningar.

Avtalet omfattar även Habo kommun, Jönköpings kyrkliga samfällighet och Log Point som hanterar kommunens logistiklösningar vid Torsviks industriområde.

”Det känns mycket glädjande att Jönköpings kommun har valt oss på Ricoh som leverantör. Det är ytterligare ett kvitto på att vårt erkänt breda och högkvalitativa tjänsteutbud med målsättningen att optimera våra kunders IT- och dokumenthanteringslösningar är attraktiva på marknaden”, säger Sanjay Joshi, Centerchef på Ricoh i Jönköping.

Även Jönköpings kommun är nöjd med utifrån vilka kriterier man har tecknat det fleråriga avtalet med det rikstäckande Ricoh.

”Vi har stora förväntningar och stark tillit till att Ricoh kommer att uppfylla avtalet på ett positivt sätt och därmed starkt bidra till att vår målsättning om att ytterligare kunna utveckla våra administrativa flöden inom dokumenthantering infrias”, säger Björn Isaksson, upphandlingschef vid Jönköping kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Ricoh Sverige AB
Sanjay Joshi
Tel. +46(0) 707- 371301
E-post: sanjay.joshi@ricoh.se
Hemsida: www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Tel. +46(0) 8- 734 18 68
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
Hemsida: www.ricoh.se

Om Ricoh
Ricoh Company, LTD (Ricoh Company) är ett Fortune 500-företag som specialiserar sig på teknik och tjänster för effektivisering av dokumentintensiva affärsprocesser. Effektiviseringen uppnås via Ricohs expertis inom Managed Document Services, Production Printing, Office Solutions och IT Services. Genom att samarbeta med Ricoh kan företag effektivisera sina arbetsmetoder, öka sin lönsamhet och dela sina kunskaper inom sina organisationer mer effektivt. Med cirka 109 000 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.
Ricoh Companys globala försäljning uppgick till totalt 1 942 miljarder YEN (ca 23,4 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011.

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Ricoh Sverige har cirka 650 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK.