Ricoh Sverige AB

Ricoh utses till en globalt ledande tjänsteleverantör inom MPS i Gartners Magic Quadrant 2015

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 08:46 CET

Stockholm 11 januari 2016 
Gartner utser Ricoh till en global ledare i sin Magic Quadrant över Managed Print and Content Services Worldwide. Det är sjätte året i rad som Ricoh utnämns till ledande. Ricoh uppskattas för sitt holistiska arbetssätt, sin vision och sin förmåga att verkställa.

Årets Magic Quadrant omfattar MPS (Managed Print Services) vilket Gartner definierar som en tjänst som erbjuds av en extern leverantör för att optimera eller hantera ett företags dokumentproduktion för att möta specifika mål, och MCS (Managed Content Services) vilket Gartner definierar som en heltäckande lösning som rationaliserar, effektiviserar och optimerar affärskommunikation genom att förse kunder med rådgivning, mjukvaror och implementering.

Ricoh har utvecklat en anpassningsbar MPS-tjänst som fokuserar på att ge kunder möjlighet att inhämta, förändra och hantera information. Parallellt levereras även content-tjänster (MCS) på IT-sidan för utskrift, affärsprocessautomatisering och -optimering. Dessutom bäddas tjänster för en omfattande behovsanalys och utvecklingsprocess in, som utvärderar hur ett företag hanterar information och affärsprocesser, med mål att öka värdet av och minska belastningen på IT-avdelningar.

Även om många MPS-erbjudanden fokuserar hårt på enhets- och utskriftshantering levereras Ricohs MPS-tjänster med en mera holistisk taktik. Ricoh använder en anpassningsmodell som ger varje kund ett unikt erbjudande som fokuserar på att förstå, förbättra, förändra, optimera och styra hela tjänsteprocessen.

Den kundfokuserade strategin erbjuder rådgivning för att optimera IT-sidan av företags utskriftsmiljö, affärsprocessautomatisering och -optimering tillsammans med en överlägsen metod för förändringsledning. För att kontinuerligt kunna hjälpa sina kunder att vara framgångsrika inom området utbildar Ricoh sina medarbetare löpande i MPS och MCS.

– Vi tror att vår placering i Gartners Magic Quadrant för 2015 visar vårt engagemang. Vi vill att våra kunder ska ha de mest effektiva arbetssätten och att de ständigt ska kunna förbättra och förbli konkurrenskraftiga i sina respektive branscher. Vi inleder varje samarbete med vår anpassningsmodell. Det skapar en resa av ständiga förbättringar som ökar värdet på de tjänster vi levererar och förlänger våra redan långsiktiga kundsamarbeten. MPS-industrin utvecklas hela tiden och arbetssättet gör att vi kan vara flexibla och leverera enligt våra kunders förändrade behov, oavsett var de befinner sig på sin resa, säger Carsten Jörgensen, MDS Business Manager, Ricoh Sverige AB.

Mer information om Ricohs tjänsteportfölj finns här: www.ricoh.se.

För ytterligare information, kontakta:
Carsten Jörgensen, MDS Business Manager, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 94, E-post: carsten.jorgensen@ricoh.se

Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| Om Gartners Magic Quadrant |
Gartners Magic Quadrant och dess forskningsmetodik ger en grafisk konkurrenskraftig positionering av fyra typer av teknikleverantörer i snabbt växande marknader: ledare, visionärer, nischaktörer och utmanare. Gartners kapacitetsanteckningar ger en djupare inblick i kapacitet och lämplighet angående leverantörers IT-produkter och -tjänster baserade på specifika eller anpassade fallstudier.

Gartner stödjer inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som finns med i någon av dess publicerade undersökningar, och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som får de bästa betygen. Gartners undersökningar baseras på Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig allt ansvar, uttryckt eller underförstått, avseende den här undersökningen, inklusive ansvar gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2015, Ricoh Group had worldwide sales of 2,231 billion yen (approx. 18.5 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se.