LRF Samköp

Ricoh vinnare av LRF Samköps upphandling

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 10:01 CEST

Det mångåriga samarbetet mellan LRF Samköp och Ricoh har nyligen tecknats om vad gäller produkter och tjänster till LRF Samköps företagskunder. Avtalet baserar sig på den upphandling på multifunktionsmaskiner som genomfördes av LRF Samköp under hösten 2011.

Upphandlingen tog utgångspunkt i bolag med väldigt stora behov inom utskriftshantering. Exempelvis så låg upphandlingen till grund för LRF-koncernens nyligen genomförda implementering av Ricohs skrivare inom hela koncernen. Avtalet som tecknats med Ricoh är ett funktionsupplägg där man betalar ett s.k. klickpris som omfattar mer än själva hårdvaran. I priset ingår nu också toner, häftklamrar, service, reservdelar & support.

När upphandlingen gjordes konstaterades att det var väldigt svårt för företagen att identifiera kostnader som hörde till befintliga utskriftslösningar. Hårdvaran, service, toners och tillbehör köptes var för sig vilket gjorde totalkostnaden svår att sammanställa – vilket också är fallet hos många av LRF Samköps övriga kunder.

Det nya ramavtalet är uppbyggt på fasta låga priser för dem som endast vill köpa, eller hyra, hårdvaran. I ramavtalet presenteras också paketlösningar som är anpassade till hur många användare man är och vilken utskriftsvolym man har. En nyhet är att det även tagits fram paketpriser där man inkluderar tjänster och service.

För att få bättre överblick kring sin befintliga lösning och sitt verkliga behov, så innehåller avtalet en möjlighet att genomföra en förstudie och kostnadsinventering. Förstudien kan man välja att köpa som en fristående tjänst oberoende om man sedan vill köpa Ricohs tjänster och produkter.

Generellt sett är transparensen beträffande priser låg inom branschen och LRF Samköp har tillsammans med Ricoh valt att gå i bräschen för att skapa en mer transparent prisbild. Därför presenteras nu referenspriser på tjänster och mjukvara. Dessa ska ses som indikativa och slutpriset kan påverkas i gynnsam riktning beroende på antal maskiner och utskriftsvolym.

Det nya avtalet är också lättare att handla ur i och med att Ricohs webbutikshop lanseras för LRF Samköps kunder. Vare sig man är intresserad av endast hårdvaran eller en paketlösning, så kan allt nu beställas direkt över webb. Detta bidrar också till att skapa en bättre transparens och konkurrenssituation.

- Genom det nya ramavtalet mellan Ricoh Sverige och LRF Samköp blir det enkelt för våra kunder att införliva modern dokumenthantering och konferensteknik i verksamheten, säger Linda Stoltzhammar på LRF Samköp. Ricoh är transparenta och prisvärda, har rätt kompetens och expertis inom respektive område samt en oerhört professionell, serviceorienterad och väl geografiskt spridd supportorganisation.

För mer information om LRF Samköps avtal, kontakta

LRF Samköp AB
Linda Stoltzhammar, Kategoriansvarig IT & Kommunikation
Tel: 08-787 59 44
E-post: linda.stoltzhammar@lrfsamkop.se

För information om Ricohs produkter och tjänster, kontakta

Ricoh Sverige AB
Daniel Berggren, Major Account Manager
Tel: 08-734 18 58
E-post: daniel.berggren@ricoh.se 

LRF Samköp AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Bolaget arbetar för sänkta kostnader och effektivare inköp för företag inom de gröna näringarna och medlemmar i LRF. Företagen i de gröna näringarna har tillsammans en årsomsättning på mer än 200 miljarder kronor och över 60 000 anställda över hela Sverige. LRFs drygt 172 000 medlemmar driver tillsammans 90 000 företag. De gröna näringarna står idag för 6 procent av Sveriges BNP.