Ricoh Sverige AB

Ricoh visar vägen till tillväxt utan ökad miljöpåverkan

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 10:39 CEST

London, 13 augusti -- Ricoh utnämns av Deloitte, ett av världens ledande revisions- och konsultföretag till en organisation redo för en grön kretsloppsekonomi. Deloitte har undersökt 65 ledande företags verksamheter gällande hållbarhet inom 10 olika branscher i sin första Zero Impact Growth Monitor 2012. Endast sex företag, vilket är färre än 10 procent av urvalet nådde upp till nivån där de anses redo att vidta radikala åtgärder för att förändra sin verksamhet mot en ”grön ekonomi”. Rapporten visar att de flesta företagen fortfarande är osäkra på hur de ska hantera sin strategiska tillväxtambition.

Ricoh är ett av företagen som når upp till ekosystemsnivån tillsammans med Puma, Nike, Nestlé, Unilever och Natura. De utses till pionjärer som har ställt upp ambitiösa mätbara mål på både kortare och längre sikt. De har också inkluderat sina delpolicyer i företagets strategiska ramverk som strävar efter att minimera negativ påverkan på miljön och på samhället i stort. Dessutom arbetar ett företag på ekosystemsnivå också med att etablera hållbara affärsekosystem och skapa mervärde genom att engagera sina leverantörer och aktieägare i företagets åtgårder.

Ricoh har under många år arbetat för att minimera sin påverkan på miljö och samhälle. Ricohs grundare insåg redan för över 70 år sedan vikten av företagets samhällsansvar. Han lovade redan då att Ricoh, i alla delar av sin verksamhet, skulle satsa på CSR och innovation för sina kunders skull och sträva efter hållbara affärsprocesser. Idag strävar Ricoh efter att bli ett företag som människor är stolta att arbeta för, som går längre än regelefterlevnad för att uppmuntra ett växande ansvar, där så är möjligt. Genom att länka sitt engagemang till framåtsträvande affärsstrategier, gynnar man vinstdrivande utveckling och hållbarhet för sina kunder och för sin egen verksamhet.

Ricoh arbetar genom en rad olika erbjudanden inom sitt Total Green Office Solutions. T.ex. Ricoh Sustainability Optimisation Programme som är en del av Ricohs Managed Document Services som hjälper mellanstora och stora organisationer att minska sin miljöpåverkan och den totala ägandekostnaden med över 30 procent, erbjuder miljömedvetna styrmedel till sina dokumentprocesser, och en neutralisering av återstående oundvikligt koldioxidutsläpp. Ytterligare erbjuds en helt koldioxidneutral dokumenthantering till tryckerier och utskriftsleverantörer.

Ricoh har också långsiktiga miljömål – Ricoh Group har beslutat att minska sina CO2-utsläpp med 87,5 procent från FY (räkenskapsår) 2000 till 2050.

Ricohs syn på miljöarbete förstärks genom de unika ljusskyltarna i London, New York och Sydney, som är självförsörjande på el. Målet med de här skyltarna är att kommunicera en miljömedvetenhet till allmänheten och att uppmuntra alla att göra sitt yttersta för ett hållbart samhälle. Ljusskyltarna drivs helt och hållet av egenproducerad el och om solenergin inte är tillräcklig kanske skylten inte tänds vilket Ricoh ar beredd att acceptera, för att förmedla sitt budskap.

Ytterligare information om Ricohs miljöarbete finns på www.ricoh.se

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson/Louise Yarrall 
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com 
Homepage: www.ricoh-europe.com 
Join us on Facebook: www.facebook.com/ricoheurope 
Follow us on Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Register for the Ricoh media centre at: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered inTokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit
www.ricoh-europe.com