Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources har ansökt om patent för ny ekonomiskt fördelaktig och miljövänlig reningsprocess (ROLB-processen)

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:19 CEST

Riddarhyttan Resources AB har utvecklat en ny metod (ROLB-processen) för att destruera WAD (Weak Acid Dissociable) cyanider och tiocyanat (svavelcyanat) i lakresterna från guldutvinningen. Utvecklingsarbetet har gjorts vid SGS Oretests laboratorium i Perth (Western Australia) av personal från Riddarhyttan.

Efter omfattande försök i laboratorieskala har processen testats i en kontinuerlig pilotanläggning. Resultatet visar att halten WAD cyanider kunde minskas från 1 000 mg per liter till mindre än 0,25 mg per liter samt att svavelcyanat koncentrationen reducerades från 6 000 mg per liter till 50 mg per liter.

ROLB-processen är enkel att sköta, miljövänligare och avsevärt billigare än alternativa reningsprocesser. Som exempel beräknas kostnaderna för att rena lakresterna i Suurikuusikko minska från mellan tre och fyra USD per ton malm till 0,5-0,6 USD per ton malm (inkluderat i beräkningarna redovisade i senaste årsrapporten).

Riddarhyttan ansökte i april 2004 om patent för ROLB processen och fram till i dag har inga invändningar gjorts mot ansökan. Redan har ett flertal gruvbolag visat intresse att genom licensavtal få möjlighet att använda ROLB-processen.


För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Göran Ohlsson, VD, eller
Johan Rehnström, ekonomi- och informationschef
Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 (920) 75899 resp +46 (920) 75897
Mobil: +46 (705) 501948 resp +46 (705) 275107
Email: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se resp johan.rehnstrom@riddarhyttan.se

Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer. I förekomsten vid Suurikuusikko (Finland), som är Riddarhyttans mest avancerade projekt, uppgår tonnaget vid en cut-off på 2,0 g/t Au till 12,6 miljoner ton (8,3 miljoner ton "indicated" och 4.3 miljoner ton "inferred resources") med 5,4 gram guld per ton (cirka 2,2 miljoner ounces guld).