Socialdepartementet

Ridning och fotboll bakom skador på barn

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 12:02 CEST

Trakasserier orsak till många barnskador

Ridning, fotboll samt andra lag- och kontaktsporter ligger bakom många skador på barn. Det visar Barnsäkerhetsdelegationen i en undersökning som lämnas över till barn- och familjeminister Berit Andnor i dag. Skador är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar. För att kunna dokumentera hur olika faktorer påverkar risken för att barn skadas har mer än 600 barn i åldrarna 10-15 år intervjuats på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Barnen har berättat hur de skadades och hur de har det i sin skolmiljö. Studien ger en inblick i de intervjuade barnens skademönster, skadeomständigheter och skolliv. Rapporten visar att skadorna oftast uppstår efter skolan samt på lediga dagar. Skador på skoltid inträffar oftast på gymnastiktimmarna eller på rasterna. Då kan det handla om fallskador, kollisioner eller slag. Skador som inträffar på fritiden är framför allt ridningsolyckor eller olyckor i samband med fotboll eller övriga lag- och kampsporter. Brädolyckor är ett annat exempel. Trakasserier är ett vanligt inslag i många skadade barns vardag. Mobbing påverkar barnens säkerhet både direkt och indirekt.

Rapporten finns på www.sou.gov.se/barnsakerhet

Eva Franchell
Pressekreterare
08-405 52 25
070-244 18 42

Bodil Långberg
Huvudsekreterare
08- 405 33 65
070 – 694 89 03